054-2330-459

ניהול

חשבונאות למנהלים – קרית אונו
כלכלה למנהלים – המכללה למנהל
מבוא לסטטיסטיקה – מכללת נתניה
מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה
סטטיסטיקה לסיעוד – המרכז האקדמי לב
חשבונאות ב' – אוניברסיטת אריאל
יסודות החשבונאות – מכללת נתניה
יסודות החשבונאות – מכללת הדסה
יסודות החשבונאות – בן גוריון
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708