054-2330-459

ניהול

מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
חשבונאות ניהולית – 10860
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111
חדו"א לכלכלה וניהול 10142