054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא למקרוכלכלה 10126

מבוא למקרוכלכלה 10126

מבוא למקרוכלכלה 10126
₪390

הקורס מבוא למקרוכלכלה 10126 מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למבוא למקרו במכללת ר"ג כבר 12 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 3 מפגשים על כל החומר, שבהם שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה. הקורס כולל מספר רב של שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

793
333
734
769
1541
1094
1476
1177
1482
1229
299
670
835
538
488
679
1402
381
1210
22
1264
1614
1149
679
1082
870
877
1062
560
1263
993
923
1244
1249
1083
858
21
1492
1585
774
520
1353
647
1401
1010
1100
824
498
1586
802
225
21
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
שיעור: 10126 - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: דברי פתיחה לקורס , הסבר והנחיות חשובות
אורך:
סרטון: יחידה 2 - פתיחה, תוצר לאומי ומקומי + שאלה 3
אורך:
סרטון: תוצר נומינלי,ריאלי,לנפש + שאלה 1
אורך:
סרטון: הסבר שלושת הדוחות
אורך:
סרטון: שאלות 4+7+12
אורך:
סרטון: הסבר מאזן פירמה + שאלות 18,19
אורך:
סרטון: שאלות 14+15 וסיכום יחידה 2
אורך:
סרטון: יחידה 3 חלק א' - צריכה פרטית. הסבר + שאלה 1
אורך:
סרטון: סוגי נטיות שוליות לצרוך
אורך:
סרטון: שאלה 2 - תרגול נטיות שוליות
אורך:
סרטון: שאלות 3+6+8
אורך:
סרטון: נטיות ממוצעות - הסבר
אורך:
סרטון: שאלות 11+12
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: יחידה 3 חלק ב' - השקעה. פתיח + שאלה 23
אורך:
סרטון: עקרונות וסוגי שאלות ,NPV הסבר מודל
אורך:
סרטון: שאלות 26+27
אורך:
סרטון: שאלות 35+29+30 וסיכום יחידה 3
אורך:
שיעור: 10126 - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פתיחה ליחידה 4 + שאלה 1
אורך:
סרטון: המכפיל וחישוב שינויים + דוגמה
אורך:
סרטון: תוצר תעסוקה מלאה ופער דיפלציוני
אורך:
סרטון: 'שאלות 1א' + 3א
אורך:
סרטון: תרשים מודל המנכ"ל + שאלה 1ב
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: הסבר מס יחסי + שאלה 8
אורך:
סרטון: החלפת שיטות מס + שאלות 14,15
אורך:
סרטון: פרדוכס החיסכון + שאלה 12 וסיכום יחידה 4
אורך:
סרטון: יחידה 5 - פתיחה, יחס רזרבה ומדידת הכסף
אורך:
סרטון: עירוי פנימי וחיצוני
אורך:
סרטון: הסבר שאלות "מחלה ותרופה" + שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+17
אורך:
סרטון: הסבר שאלות מסוג 3 +פתרון שאלות 19,21,25 + סיכום יחידה 5
אורך:
סרטון: יחידה 6 - שוק הכסף. הסבר תיאורטי + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 5+6 וסיכום יחידה 6
אורך:
שיעור: 10126 - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה, לימוד התזרימים וניתוחי השפעות
אורך:
סרטון: שאלות 1+3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: הנייטרליות של הכסף + שאלה 7
אורך:
סרטון: יחידה 9 (משק פתוח) + שאלות 10,13
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות סוג 1 + שאלה 31
אורך:
סרטון: הסבר רגישויות + שאלות 25,26
אורך:
סרטון: השוואה בין חלופות + שאלה 35 וסיכום יחידות 7,9
אורך:
סרטון: יחידה 8 - פתיחה + מאזן תשלומים ועקרונות
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: סוג שאלות 2 במאזן תשלומים + שאלה 8
אורך:
סרטון: שוק המט"ח ושער חליפין
אורך:
סרטון: שאלות 14+16 וסיכום יחידה 8
אורך:
סרטון: דברי סיום לקורס
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2022ב
הצג סרטונים
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה א' (נטיות ממוצעות מילולית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ב' (נטיות ממוצעות ושוליות - טבלה)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ג' (ענ"נ - טבלה)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ד' (ענ"נ מילולית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ה' (ענ"נ שאלה טובה)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ג' (הגדלת AD בגודל פ.ד)
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס