054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מקרוכלכלה ב' 10794

מקרוכלכלה ב' 10794

מקרוכלכלה ב' 10794
₪390

הקורס מקרו-כלכלה ב 10794 מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למקרו ב' במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 3 מפגשים על כל החומר, 15 שעות של סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה הכוללים פתרון מבחן משוחזר (שעתיים) ,בנוסף ישנן 3 חוברות תרגול עם שאלות מבחינות שהן שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה. הקורס כולל שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים .

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

661
2259
1481
1661
1679
1945
1627
1281
1695
1267
1303
509
391
1538
1441
1596
1284
1861
1145
1797
1041
1271
784
1488
1496
746
1968
701
1225
1050
1959
1201
2063
920
841
483
1334
1420
1010
1183
1138
1201
1263
993
1083
858
1
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת היחידה והכרת השווקים הרלוונטים
אורך:
סרטון: עקומת הביקוש המיצרפי AD + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: המקרה הקלאסי - עקומת ההיצע של הטווח הארוך (LAS) + שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: המקרה הקיינסיאני - עקומת ההיצע של הטווח הקצר (SAS) + שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: המודל המשולב - הסבר + שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 5+6
אורך:
סרטון: שאלות ברמה גבוהה - שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: היבט חישובי למודל, שאלה 8 וסיכום היחידה
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 10, הצגת נושאי היחידה ומאזן תשלומים + תרגול
אורך:
סרטון: מחירים עולמיים , שער חליפין ושוויון בכוח הקניה (לא נדרש שוויון בכוח הקנייה בסמסטר 2024א)
אורך:
סרטון: תרגול - PPP שוויון בכוח הקניה - לא נדרש ללמוד בסמסטר 2024א'!
אורך:
סרטון: המאזן המסחרי TB והתאמתו למודל המקרוכלכלי
אורך:
סרטון: שוויון שיעורי תשואה בסביבה לא אינפלציונית + תרגול
אורך:
סרטון: שוק המט"ח - הסבר ותרגול + סיכום יחידה 10
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 11 - הסבר שע"ח קבוע ותרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 3+4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 וסיכום שע"ח קבוע
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 12 - הסבר שע"ח נייד ושאלות 6,7
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: פתרון שאלת תרגול 9 וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 13, ריבית נומינלית וריאלית
אורך:
סרטון: נוסחת פישר, שיוויון שיעורי תשואה בסביבה אינפלציונית, תרגול
אורך:
סרטון: התאמת המודל המקרו-כלכלי לסביבת אינפלציה ומצב עמיד
אורך:
סרטון: מס אינפלציה - הסבר חלק ראשון - לא נדרש ללמוד בסמסטר 2024א'!
אורך:
סרטון: מס אינפלציה - המשך ותרגול - - לא נדרש ללמוד בסמסטר 2024א'!
אורך:
סרטון: מס אינפלציה - סוג שאלה שני וסיכום יחידה 13 - לא נדרש ללמוד בסמסטר 2024א'!
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 14, סוגי אבטלה - הסבר
אורך:
סרטון: תרגול אבטלה, שאלות 1,2
אורך:
סרטון: עקומת פיליפס - פתיחה והסבר חלק א + שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: עקומת פיליפס - חלק ב שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: עקומת פיליפס - חלק ג , שאלת תרגול 5 סעיף א'
אורך:
סרטון: עקומת פיליפס - חלק ג , שאלת תרגול 5 סעיף ב'
אורך:
סרטון: היבט חישובי באבטלה ואינפלציה , שאלת תרגול 6 וסיכום יחידה 14
אורך:
סרטון: סיכום מסקנות ופרידה מרגשת
אורך:
שיעור: פתרון מלא של בחינה + דף העזר שמקבלים בבחינה
הצג סרטונים
סרטון: שאלות פתוחות - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות פתוחות - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות פתוחות - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות סגורות 1-3
אורך:
סרטון: שאלות סגורות 4-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-10 , סיכום המבחן ואיחולי הצלחה לבביים
אורך:
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 5 - פתיחה, יחס רזרבה ומדידת הכסף
אורך:
סרטון: עירוי פנימי וחיצוני
אורך:
סרטון: יחידה 6 - שוק הכסף. הסבר תיאורטי + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 5+6 וסיכום יחידה 6
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2024א
הצג סרטונים
שיעור: התאמות לסמסטר 2024א - 10794
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס