054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | נושאים במתמטיקה – 10444

נושאים במתמטיקה – 10444

נושאים במתמטיקה – 10444
₪390

הקורס נושאים במתמטיקה 10444 של האוניברסיטה הפתוחה נכתב ומועבר ע"י מיכאל לוינוב .... ובליווי אקדמי של עדי רגב.... הקורס מונה 6 מפגשים על כל החומר, שבהם שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה. כמו כן, בסוף הקורס ישנן 3 בחינות לדגומה עם פתרונות מלאים.

אורכו של הקורס הוא 26 שעות נטו של סרטונים

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

מיכאל, עדי וצוות "רגב גוטמן"

793
661
662
663
781
1142
605
486
608
903
903
361
665
661
962
903
487
548
721
482
785
542
794
1231
683
721
721
565
412
542
434
961
961
2282
1086
1685
1021
1141
1741
1381
1201
1561
1441
1381
545
1021
1502
1141
1503
1503
1861
1025
1742
1324
902
1329
549
427
1145
2641
1981
1862
842
1561
1925
1862
1321
1506
1142
1861
961
841
1381
2281
1321
841
541
781
422
721
841
601
1266
721
422
725
909
781
1261
1321
1442
542
386
61
61
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1 - תורת הקבוצות -הסבר על אופרטורים בסיסיים + תרגול
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: אופרטורים מורכבים - הסבר ותרגול
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: קבוצת החזקה - הסבר ותרגול
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: הוכחת טענות בנושא תורת הקבוצות (השיטה הקלאסית)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 11
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 12
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 13
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 14
אורך:
סרטון: אסטרטגיה 2 (הנחת השלילה)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 15
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 16
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 17
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 18
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 19
אורך:
סרטון: אסטרטגיה 3 (אריתמטיקה של קבוצות)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 20
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 21
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 22
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 23
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 24 וסיכום שיעור 1
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת נושא יחסים ומכפלה קרטזית
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: הסבר על תכונות יחסים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 11 וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 11
אורך:
סרטון: הסבר על פולינום - שורשים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 12 וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: הסבר על צרופים לינארים ב - R^n חוקים בסיסיים וכתיבת וקטורים, ת"ל, בת"ל, בסיס ו- span
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: הפיכות לפי משפטים 9.22 ו 10.9 + דטרמננטות
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: הפיכות לפי משפט 9.23 - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10 וסיכום שיעור 5
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9 וסיכום שיעור 6
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס - חשוב לצפות!
אורך:
שיעור: בחינות לתרגול
הצג סרטונים
שיעור: הכוונה לממני"ם 2023ג
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס