054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' – 30111
₪390

הקורס "מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א 30111" של האוניברסיטה הפתוחה, מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למתמטיקה וכלכלה במכללת ר"ג כבר 13 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 4 מפגשים הכוללים לימוד ותרגול של כל החומר בצורה נוחה, מקצועית וחסכונית בזמן ובעלויות.
יחד עם הסרטונים מקבל הנרשם חוברת עם תרגילים מקוריים ברמת בחינה (ניתן להדפיס את החוברת) ופתרונות מלאים (לצפיה באתר בלבד)
שם המשחק הוא תרגול תרגול ושוב תרגול

אורכו של הקורס הוא 18 שעות נטו של סרטונים (לא כולל נספחים)

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

671
1089
1403
1453
426
949
1088
1441
829
1075
987
1561
1034
729
2644
22
959
1695
1088
2596
1720
883
1328
1561
1395
733
1681
2067
1459
1100
28
1085
1139
1768
1182
844
1302
502
1043
1337
1368
2128
28
1204
1549
740
859
1258
1551
1341
1256
1269
1294
1219
1142
469
12
28
1100
1100
1100
21
61
61
61
61
61
61
61
61
61
1
1
1
שיעור: שיעור 1 - יחידות 2+3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1, סוגי משתנים, לוחות ושרטוטים - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת מחלקות + שאלה לדוגמה ד' (לא נדרש לבחינה בשלב זה)
אורך:
סרטון: סוגי התפלגיות וסדר המדדים - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת מחלקות + שאלה ד' (לא נדרש לבחינה בשלב זה)
אורך:
סרטון: מדדים למיקום יחסי - מאונים חלק א'
אורך:
סרטון: מאונים חלק ב'
אורך:
סרטון: ממוצע משוקלל ושונות מצורפת + שאלה 6א'+ב' - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: איחוד טבלאות + שאלה 6 - (לא נדרש לבחינה בשלב זה)
אורך:
סרטון: טרנספורמציה לינארית - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: שינויים נקודתיים + שאלה 6ז' + שאלה ג' סעיף ד'
אורך:
סרטון: מענה על טענות וסיכום שיעור 1
אורך:
סרטון: סרטון בונוס - טבלה עם נעלמים (לא נדרש לבחינה בשלב זה)
אורך:
שיעור: שיעור 2 - יחידות 4+5
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 2 , הגדרות התפלגות נורמלית, ציון תקן והכרת הטבלה
אורך:
סרטון: סוג שאלה ראשון + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: תרגול שאלה מספר 1 מהחוברת + שטח בין שני ערכים
אורך:
סרטון: סוג שאלה שני + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות + שאלה 8
אורך:
סרטון: מענה על טענות, טענות ג',ה',ח' וסיכום התפלגות נורמלית
אורך:
סרטון: מדדי קשר - פתיחה, סולמות מדידה והצגת מדדי הקשר
אורך:
סרטון: מדד הקשר למדא + שאלה 12 - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: מדד הקשר קרמר + שאלה 12 - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: מתאם "פי" + שאלה 14 - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: מדד הקשר ספירמן + שאלה 18 - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: מדד הקשר פירסון, שאלה 20 סעיף א'
אורך:
סרטון: מדד פירסון המשך, קו הניבוי,שונות ניבויים וטעויות, המשך שאלה 20 וסיכום שיעור 2
אורך:
סרטון: בונוס: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון - 18 דקות
אורך:
שיעור: שיעור 3 - יחידות 6+7
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 6 - פתיחה הסתברות, מרחב מדגם ודגימה עם ובלי החזרה
אורך:
סרטון: מאורע ומאורע משלים + דיאגרמת "ון"
אורך:
סרטון: חיתוך ואיחוד מאורעות - חלק א'
אורך:
סרטון: חיתוך ואיחוד מאורעות חלק ב' - כולל מאורעות זרים
אורך:
סרטון: שאלת מיוחדת לדוגמה (קלפים)
אורך:
סרטון: יחידה 7 - פתיחה הסתברות מותנית + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: מאורעות תלויים ובלתי תלויים + סעיף ה של שאלה קודמת
אורך:
סרטון: שאלה מיוחדת בפורמט בחינה
אורך:
סרטון: דיאגרמת עץ/עץ החלטות + שאלה
אורך:
סרטון: שאלת סיכום אינטרגרטיבית
אורך:
סרטון: מענה על טענות, תרגול וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - יחידה 8
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 8, משתנה מקרי ופונקציית הסתברות + שאלה 1 סעיף א'
אורך:
סרטון: המשך שאלה 1 + תוחלת ושונות של פונקציית הסתברות
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 סעיפים א'-ג'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 סעיפים א'+ב'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 סעיפים א'-ג'
אורך:
סרטון: הסבר טרנספורמציה לינארית + שאלות 2ד', 3ג', 4ד' - לא נדרש בסמסטר 2024א!
אורך:
סרטון: פתיחת התפלגות בינומית, הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: המשך הסבר בינומית + התחלת שאלה 9
אורך:
סרטון: המשך שאלה 9, תוחלת שונות וטרנספורמציה ליניארית
אורך:
סרטון: שאלה 11 - אינטגרציה - דיאגרמת עץ
אורך:
סרטון: שאלה 12 - אינטגרציה - ריבוע הקסם
אורך:
סרטון: שאלה 13 אינטגרציה - התפלגות נורמלית + סיכום יחידה 8
אורך:
סרטון: סיכום הקורס
אורך:
שיעור: נספח א' - קומבינטוריקה ומדד "אטה" - לא נדרש בסמסטר 2024א!
הצג סרטונים
שיעור: קיצורי דרך בעזרת המחשבון
הצג סרטונים
סרטון: חישוב ממוצע וסטיית תקן בעזרת מחשבון - רשימה בדידה
אורך:
סרטון: חישוב תוחלת וסטיית תקן בעזרת מחשבון - פונקציית הסתברות
אורך:
סרטון: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון/רגרסיה
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם
הצג סרטונים
סרטון: ממ"ן 11 - שאלה א' (טבלה עם נעלמים)
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - התפלגות נורמלית שאלה א
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - התפלגות נורמלית שאלה ב
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - מדדי קשר שאלה א' (פירסון+ ספירמן)
אורך:
סרטון: ממ"ן 12 - מדדי קשר שאלה ב' (פירסון)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - שאלה א' (ריבוע הקסם)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - שאלה ב' (דיאגרמת עץ + ה. מותנית)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - שאלה ג' (דיאגרמת עץ + ה. מותנית)
אורך:
סרטון: ממ"ן 13 - שאלה ד' (קומבינטוריקה)
אורך:
שיעור: דף נוסחאות מעודכן שמקבלים בבחינה
הצג סרטונים
שיעור: הצעת פתרון מלא למבחן 31/1/2023
הצג סרטונים
שיעור: התאמות לסמסטר 2024א - 30111
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס