054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' – 30112
₪390

הקורס "מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 30112" של האוניברסיטה הפתוחה, מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למתמטיקה וכלכלה במכללת ר"ג כבר 13 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 4 מפגשים הכוללים לימוד ותרגול של כל החומר בצורה נוחה, מקצועית וחסכונית בזמן ובעלויות.
יחד עם הסרטונים מקבל הנרשם חוברת עם תרגילים מקוריים (181 תרגילים) ברמת בחינה (ניתן להדפיס את החוברת) ופתרונות מלאים (לצפיה באתר בלבד)
שם המשחק הוא תרגול תרגול ושוב תרגול.

שימו לב שלאחרונה שונו מספרי היחידות בקורס ובמקום יחידות 11-14 הקורס הוא מיחידה 9 עד 12.

הקורס שלנו מעודכן לחלוטין לפורמט החדש וניתן להתכונן באמצעותו למבחן בהצלחה רבה!

אורכו של הקורס הוא 23 שעות נטו של סרטונים (לא כולל נספחים)

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

898
1821
1773
978
1079
1541
1230
1232
1527
926
614
846
1222
2228
1762
751
1130
1259
587
633
633
633
833
869
1479
1259
22
2083
2430
849
1429
1437
1311
1204
1807
1633
1503
1733
1496
1099
28
1786
838
1387
1906
1492
1787
1152
721
2139
1451
2025
1771
1502
1220
22
440
1034
1287
1057
980
1287
1057
1770
1633
1273
699
1890
701
1273
1636
599
28
1100
1100
1100
23
959
1695
1088
2596
23
1204
1549
740
859
1258
1551
1341
1256
1269
1294
1219
21
1
1
1
1
1
1
1
שיעור: שיעור 1 - התפלגות הדגימה + רווח סמך
הצג סרטונים
סרטון: פתיח, התפלגות הדגימה (נורמלית),פרמטר וסטטיסטי
אורך:
סרטון: חישוב הסתברויות בהתפלגות דגימה נורמלית - סוג שאלה 1, תרגול סעיפים א-ה
אורך:
סרטון: סוג שאלה 2 - סעיפים ו'-ח'
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות + סעיפים ט' - יא'
אורך:
סרטון: חלק שני - התפלגות לא נורמלית, משפט גבול מרכזי, תרגול
אורך:
סרטון: חלק שלישי - התפלגות סכום התצפיות - הסבר + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: סכום תצפיות - שאלת מסה מלאה
אורך:
סרטון: חלק רביעי- קירוב נורמלי לבינומי + סעיפים א-ג
אורך:
סרטון: המשך קירוב נורמלי - תיקון רציפות + סעיפים ד'-ה'
אורך:
סרטון: קירוב נורמלי - שכיחות יחסית + תרגול וסיכום היחידה
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 10 נושא אמידה, אומדים חסרי הטיה (יח' 12 במספור הישן)
אורך:
סרטון: רווח סמך - הסבר + מושגים
אורך:
סרטון: רווח סמך לתוחלת - שונות ידועה + תרגול
אורך:
סרטון: רווח סמך לתוחלת - שונות לא ידועה, שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: רווח סמך לתוחלת - שונות לא ידועה, שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: רווח סמך לפרופורציה + תרגול
אורך:
סרטון: רווח סמך להפרש תוחלות מדגמים ב"ת - שונויות ידועות + תרגול
אורך:
סרטון: ר"ס להפרש תוחלות - שונויות לא ידועות אך שוות
אורך:
סרטון: ר"ס להפרש תוחלות - שונויות לא ידועות אך שוות - שאלה לדוגמה 1
אורך:
סרטון: ר"ס להפרש תוחלות - שונויות לא ידועות אך שוות - שאלה לדוגמה 2
אורך:
סרטון: ר"ס להפרש תוחלות - מדגמים תלויים (מזווגים) - + תרגול
אורך:
סרטון: רווח סמך להפרש פרופורציות + תרגול
אורך:
סרטון: רווח סמך לשונות + תרגול
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות - תוחלת, שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות - פרופורציה, שאלת תרגול 2 וסיכום נושא רווח סמך
אורך:
שיעור: שיעור 2 - בדיקת השערות חלק א'
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה + הסבר בדיקת השערות
אורך:
סרטון: ב"ה לתוחלת כאשר שונות ידועה, תרגיל 1
אורך:
סרטון: ב"ה לתוחלת כאשר שונות ידועה, תרגיל 2
אורך:
סרטון: ב"ה לתוחלת כאשר שונות לא ידועה, תרגול
אורך:
סרטון: ב"ה לפורפורציה, תרגול
אורך:
סרטון: הסקה על 2 אוכלוסיות -הסבר
אורך:
סרטון: ב"ה על הפרש תוחלות, שונויות ידועות
אורך:
סרטון: ב"ה על הפרש תוחלות שונויות לא ידועות אך שוות
אורך:
סרטון: ב"ה על מדגמים מזווגים
אורך:
סרטון: ב"ה על הפרש פרופורציות
אורך:
סרטון: ב"ה על שונות אחת
אורך:
סרטון: ב"ה על שתי שונויות
אורך:
סרטון: תזרים מיפוי של בדיקת השערות וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3 - בדיקת השערות חלק ב' + ניתוח פלטי SPSS
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 3 , מובהקות תוצאה- תוחלת כאשר שונות ידועה
אורך:
סרטון: מובהקות התוצאה כששונות לא ידועה
אורך:
סרטון: ניסוח כלל הכרעה במונחי משתנה במקום במונחי ציון תקן
אורך:
סרטון: טעויות בבדיקת ההשערות - הסבר כללי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול טעויות - מקרה 1 - התוחלת
אורך:
סרטון: שאלת תרגול טעויות - מקרה 2 - פרופורציה
אורך:
סרטון: מציאת גודל מדגם בטעויות - תוחלת
אורך:
סרטון: קביעת גודל מדגם בטעויות - פרופורציה
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות בטענות
אורך:
סרטון: הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות וסיכום יח' 13
אורך:
סרטון: פתיחה והסבר כללי על SPSS, מדגם 1, שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מדגם 1, שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: מדגמים מזווגים + שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: מדגמים בלתי תלויים, שאלת תרגול 4 וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - מבחנים א-פרמטריים
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יח' 14 - מבחנים א-פרמטרים
אורך:
סרטון: מבחן טיב התאמה
אורך:
סרטון: טיב התאמה - שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: טיב התאמה - שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: מבחן הבינום - הסבר
אורך:
סרטון: מבחן הבינום - שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מבחן הבינום - שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: וילקוקסון מזווגים + תרגול
אורך:
סרטון: מבחן מקנמר - הסבר ופתרון לפי שיטה ישנה + חדשה
אורך:
סרטון: מבחן הסימן, הסבר + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מבחן הסימן- שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: וילקוקסון למדגמים בלתי תלויים - הסבר + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: וילקוקסון למדגמים בלתי תלויים - שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: מבחן פישר וסיכום יחידה 14
אורך:
סרטון: חדש!!! - מבחן חי בריבוע לאי תלות
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס, סיכום, מסקנות ופרידה ומרגשת
אורך:
שיעור: בחינה משוחזרת ופתרון מלא
הצג סרטונים
שיעור: קיצורי דרך בעזרת המחשבון
הצג סרטונים
סרטון: חישוב ממוצע וסטיית תקן בעזרת מחשבון - רשימה בדידה
אורך:
סרטון: חישוב תוחלת וסטיית תקן בעזרת מחשבון - פונקציית הסתברות
אורך:
סרטון: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון/רגרסיה
אורך:
שיעור: נספח א' : ה. נורמלית מסטט' א
הצג סרטונים
סרטון: הגדרות התפלגות נורמלית, ציון תקן והכרת הטבלה
אורך:
סרטון: סוג שאלה ראשון + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: תרגול שאלה מספר 1 מהחוברת + שטח בין שני ערכים
אורך:
סרטון: סוג שאלה שני + שאלת תרגול
אורך:
שיעור: נספח ב' לשיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 8, משתנה מקרי ופונקציית הסתברות + שאלה 1 סעיף א'
אורך:
סרטון: המשך שאלה 1 + תוחלת ושונות של פונקציית הסתברות
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2 סעיפים א'-ג'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3 סעיפים א'+ב'
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4 סעיפים א'-ג'
אורך:
סרטון: הסבר טרנספורמציה לינארית + שאלות 2ד', 3ג', 4ד'
אורך:
סרטון: פתיחת התפלגות בינומית, הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: המשך הסבר בינומית + התחלת שאלה 9
אורך:
סרטון: המשך שאלה 9, תוחלת שונות וטרנספורמציה ליניארית
אורך:
סרטון: שאלה 11 - אינטגרציה - דיאגרמת עץ
אורך:
סרטון: שאלה 12 - אינטגרציה - ריבוע הקסם
אורך:
שיעור: הכוונה לממנים 2023ב
הצג סרטונים
סרטון: הכוונה לממני"ם 12+13 - שאלה לדוגמה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממני"ם 12+13 - שאלה לדוגמה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממני"ם 12+13 - שאלה לדוגמה ג'
אורך:
סרטון: הכוונה לממני"ם 12+13 - שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: הכוונה לממני"ם 12+13 - שאלה לדוגמה ה'
אורך:
סרטון: הכוונה לממני"ם 12+13 - שאלה לדוגמה ו'
אורך:
סרטון: הכוונה לממני"ם 14 - שאלה לדוגמה א'
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס