054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המימון 10230

תורת המימון 10230

תורת המימון 10230
₪390

תורת המימון 10230 של האוניברסיטה הפתוחה, לדעת הסטודנטים הוא אחד מהקורסים הקשים ביותר של התואר אם לא הקשה ביותר.
יניב גוטמן, מייסד ושותף של בית הספר "רגב גוטמן", לא חושב כך, למעשה הוא חושב שהקורס לא קשה, אלא מאוד עמוס.
הקורס מונה 11 יחידות:
יחידות 1-4 -בתחילת הקורס, מדברים על כל נושא החשבונאות, בעיית הנציג, יחסים פיננסיים, נקודת איזון ודמ"ת ומלאי.
(נכון לסמסטר זה, רק יחידה 1 רלוונטית לבחינה) - נמצא בנספח ג'.
יחידה 5 - זו היחידה שבה מתחיל באמת הקורס, ביחידה זו נעסוק בהיוון סכומים (סכום חד פעמי, סדרות, סדרות אינסופיות), ריביות ולוחות סילוקין של הלוואות.
יחידה 6 - המשך ליחידה 5, ביחידה זו נעסוק בקריטריונים לקבלת השקעות (הענ"נ השת"פ ומדד הרווחיות), ונעסוק בחלק התיאורטי (בלתי תלויים/מוציאים זה אתה)
יחידה 7 - זה המשך ליחידה 6 (קריטריונים לקבלת החלטות) רק שהפעם נכנסים לעולם המס.
יחידה 8 - יחידה זו מחולקת ל-3 תתי יחידות:
יחידה 8.1 - החלק הסטטיסטי של הקורס, נלמד לקבל החלטות לפי קריטריונים סטטיסטיים (תוחלת-שונות, תוחלת-תועלת, דומיננטיות סטוכסטית),
יחידה 8.2 - נלמד על תיקים יעילים ולא יעילים לפי מודל מרקוביץ, אך לחשב תוחלת תשואה וסיכון של תיק השקעות, איך למזער סיכון ומהו מקדם מתאם בין מניות.
יחידה 8.3 - נלמד עם מודל ה-CAPM, שבו נלמד על תיקים יעילים הנמצאים בשוק ההון ועל תיקים/מניות לא יעילות ואיך הביטא מתקשרת לכל זה.
יחידה 9 - נלמד על גיוס הון של חברות ציבוריות (מניות הטבה, הנפקת מניות זכות, אג"ח וחכירות)
(נכון לסמסטר זה, ביחידה זו צריך ללמוד רק את נושא האג"ח)
יחידה 10 - נלמד על חישוב רווח למניה, מהו סיכון תפעולי וסיכון מימוני ועל מודל - מודוליאני-מילר
יחידה 11 - נלמד על מודל גורדון ואיך לחשב מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC

תרגלו את כל מה שנביא לכם, ותראו איך עושים בית ספר לתואר :)
לימוד נעים וצפייה הנעימה:)

יניב גוטמן ועדי רגב

745
910
1021
980
653
878
601
332
714
532
230
818
493
1393
909
1129
661
995
591
395
755
413
510
1300
369
311
446
294
370
239
573
455
437
433
771
219
532
541
1134
445
361
1155
576
752
725
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
108
1385
1090
855
822
1178
722
592
433
596
424
330
319
277
432
512
402
367
301
508
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1349
449
1
691
140
1098
783
693
784
673
562
868
961
1321
1789
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
136
1149
1
1
1
1
1389
643
550
229
615
702
806
1590
1287
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
957
908
819
1
1
1
833
1
677
798
824
443
773
883
387
1178
606
748
1023
72
1021
646
497
1094
364
260
737
465
451
514
379
725
413
427
73
777
2437
866
624
927
2101
497
705
628
486
665
79
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
250
1
1
1
1
650
808
427
332
851
899
846
629
1062
630
359
461
שיעור: יחידה 5
הצג סרטונים
סרטון: חזרה על אלגברה
אורך:
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: סדרות תשלומים - מעע"ס (FVFA)
אורך:
סרטון: סדרות תשלומים - מענ"ס (PVFA)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 25 (ריביות)
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: ריבית מראש (שאלות 29+30)
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: הסבר לוח סילוקין
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלה 45
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 46-47
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 48-49
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 50-51
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 52-53
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 54-55
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 56-57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 58-59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 60
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 62
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 63
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 67-68
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 70-71
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 72
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 74
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 75
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 76-77
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 78
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 79-80
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 83
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 84
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 85
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 86
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 92 (נוסחה אינסופית)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 93
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 94
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 97
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 98
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 99
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 101
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 102
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 103
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 105
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 107
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 108
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 110
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 111
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 134
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 138
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 139
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 140
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 141
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 142
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 144
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 145
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 146
אורך:
שיעור: יחידה 6
הצג סרטונים
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 22-31
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 35-38
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 43
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 44
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 49
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 55
אורך:
סרטון: שרשור אינסופי (שאלה 60)
אורך:
סרטון: החזר הון (שאלה 62)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 63
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 71
אורך:
שיעור: יחידה 7
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 7 - שאלה 1
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 2
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 4
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 5
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלות 6+7
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלות 8+9
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 10
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלות 11+12
אורך:
סרטון: הכרת הנוסחה הארוכה והיפה :)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 20
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 23
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 24
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 39
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 40
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 45
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 47
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 48
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 58
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 59 (שאלת עומק)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 60 (שאלת עומק)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 77 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 78 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 81 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 82 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 83 (שאלה פתוחה)
אורך:
שיעור: יחידה 8
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 1+2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 6
אורך:
סרטון: תוחלת תועלת (שאלה 14)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 22
אורך:
סרטון: מכפיל התאמה (שאלה 26)
אורך:
סרטון: ענ"נ מותאם לסיכון (שאלה 29)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 30
אורך:
סרטון: הסבר FSD/SSD (שאלות 35+50)
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 55-56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 58
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 60-61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 63
אורך:
סרטון: שונות של תיק עם 3 נכסים (שאלה 64)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 67
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68
אורך:
סרטון: תרגול (תיאורטי) - שאלות 75+77+78
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 86-88
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 90+96
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 93+100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 94
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 99
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 103-104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 106-107
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 108-109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 116-117
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי (שאלה 119)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 133+135
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML (שאלות 136+137)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 138
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 139-140
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 141
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 142
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 143-144
אורך:
שיעור: יחידה 9
הצג סרטונים
סרטון: הנפקת מניות (שאלות 1-7)
אורך:
סרטון: חכירות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: חכירות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: הסבר אג"ח
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16+17
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 29 - אג"ח שפיצר
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
שיעור: יחידה 10
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רווח למניה
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: מנוף ניטראלי (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הסבר מודוליאני מילר
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 15+16
אורך:
סרטון: שאלות 18+19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-26
אורך:
שיעור: יחידה 11
הצג סרטונים
סרטון: מודל גורדון (שאלה 2)
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - תורת המימון 10230
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2021א'
הצג סרטונים
שיעור: 5 מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
שיעור: נספח א' - שיטות פחת
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה
אורך:
שיעור: נספח ב' - יחידות 1-4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר יחידה 1
אורך:
סרטון: הסבר יחידה 2 + שאלה 19
אורך:
סרטון: יחידה 2 - שאלה 20
אורך:
סרטון: יחידה 3 : הסבר נקודת איזון ודמ"ת
אורך:
סרטון: שאלות 25-26
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלות 31-33
אורך:
סרטון: שאלות 34-36
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 44 ו-46
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 45 ו-50
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס