תורת המימון 10230

 390

תורת המימון 10230 של האוניברסיטה פתוחה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

הקורס מונה 4 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 27 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

 

תורת המימון 10230 של האוניברסיטה הפתוחה, לדעת הסטודנטים הוא אחד מהקורסים הקשים ביותר של התואר אם לא הקשה ביותר.

יניב גוטמן, מייסד ושותף של בית הספר "רגב גוטמן", לא חושב כך, למעשה הוא חושב שהקורס אומנם עמוס, אך לא קשה במיוחד.

הקורס מונה 11 יחידות:

יחידות 1-4 -בתחילת הקורס, מדברים על כל נושא החשבונאות, בעיית הנציג, יחסים פיננסיים, נקודת איזון ודמ"ת ומלאי.

יחידה 5 – זו היחידה שבה מתחיל באמת הקורס, ביחידה זו נעסוק בהיוון סכומים (סכום חד פעמי, סדרות, סדרות אינסופיות), ריביות ולוחות סילוקין של הלוואות.

יחידה 6 – המשך ליחידה 5, ביחידה זו נעסוק בקריטריונים לקבלת השקעות (הענ"נ השת"פ ומדד הרווחיות), ונעסוק בחלק התיאורטי (בלתי תלויים/מוציאים זה אתה)

יחידה 7 – זה המשך ליחידה 6 (קריטריונים לקבלת החלטות) רק שהפעם נכנסים לעולם המס.

יחידה 8 – יחידה זו מחולקת ל-3 תתי יחידות:

יחידה 8.1 – החלק הסטטיסטי של הקורס, נלמד לקבל החלטות לפי קריטריונים סטטיסטיים (תוחלת-שונות, תוחלת-תועלת, דומיננטיות סטוכסטית),

יחידה 8.2 – נלמד על תיקים יעילים ולא יעילים לפי מודל מרקוביץ, אך לחשב תוחלת תשואה וסיכון של תיק השקעות, איך למזער סיכון ומהו מקדם מתאם בין מניות.

יחידה 8.3 – נלמד עם מודל ה-CAPM, שבו נלמד על תיקים יעילים הנמצאים בשוק ההון ועל תיקים/מניות לא יעילות ואיך הביטא מתקשרת לכל זה.

יחידה 9 – נלמד על גיוס הון של חברות ציבוריות (מניות הטבה, הנפקת מניות זכות, אג"ח וחכירות)

יחידה 10 – נלמד על חישוב רווח למניה, מהו סיכון תפעולי וסיכון מימוני ועל מודל – מודוליאני-צמילר

יחידה 11 – נלמד על מודל גורדון ואיך לחשב מחיר הון ממוצע משוקלל – WACC

 

ייתכן ותאהב גם...