מיני-מרתון – תורת המימון 10230

 180

הבחינות הללו הן בנוסף ל- 5 בחינות שכבר נמצאות בקורס המקוון עצמו..

לכל מבחן יש פתרון מלא המסביר את פתרון השאלה. לבחינות מספר 16, 20 ו-21 יש אפילו סרטוני הסבר.

תיאור

המיני-מרתון של תורת המימון 10230 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

במיני-מרתון של תורת המימון הסטודנט מקבל 16!!! מבחנים משוחזרים שלא פורסמו בשום מקום.

אורכו של הקורס הינו כ- 6 שעות.