054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מקרוכלכלה א' 10793

מקרוכלכלה א' 10793

מקרוכלכלה א' 10793
₪390

קורס מקרו-כלכלה א 10793 מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למקרו ב' במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 3 מפגשים של לימוד כל החומר מההתחלה ועד לציון גבוה! , 17 שעות של סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה . כמו כן, ניתנים מבחנים משוחזרים עם פתרון מלא ,בנוסף ישנן 3 חוברות תרגול עם שאלות מבחינות שהן שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים. הקורס כולל שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים .

כמו כן, המרתון כולל מבחנים משוחזרים לדוגמה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה
עדי וצוות "רגב גוטמן"

893
1202
1143
1630
1078
1215
935
1382
1082
1925
1249
1756
1255
661
823
1324
865
1280
1092
1841
1517
1696
1264
1201
1233
1368
1298
1141
1413
1496
1616
1841
1296
749
1267
737
1658
906
1249
1578
2142
1445
1368
1522
1522
728
573
1208
1008
1389
237
597
1560
1116
1656
772
421
1263
993
923
1244
1249
1083
858
1
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 2 , תוצר לאומי,מקומי,גולמי ונקי + שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: תוצר נומינלי,ריאלי ולנפש, מדד מחירי התוצר - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: סגנון שאלות נוסף על תוצר, תרגול שאלות 3-5 וסיכום נושא התוצר
אורך:
סרטון: 3 הדוחות - הסבר
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6,7
אורך:
סרטון: מאזן פירמה - הסבר + שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9 וסיכום יחידה 2
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 3 , פונקציית ייצור ותשואה לגודל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 10,11
אורך:
סרטון: תפוקות שוליות, הסבר ושאלות 12,13
אורך:
סרטון: פונקציית הרווח של הפירמה, הכנסות מעבודה ומהון
אורך:
סרטון: שאלות 14,15
אורך:
סרטון: הקשר בין פונק' הרווח לתשואה לגודל וסיכום יחידה 3
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 4 והגדרת מושגי היחידה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 16
אורך:
סרטון: פירוק מקורות הצמיחה לפי סולו ופתרון שאלה 17
אורך:
סרטון: המודל הדינמי של סולו - פתיחה
אורך:
סרטון: הפונקציה הדינמית של סולו, מצב עמיד ושאלה 18
אורך:
סרטון: נוסחת מצב עמיד ופתרון שאלה 19
אורך:
סרטון: שיעור החסכון, כלל הזהב , תרגול שאלה 20 וסיכום יחידה 4
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 5, תאוריית מחזור החיים של מודליאני והחלקת צריכה, שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: המודל הדו תקופתי - הסבר תיאורטי
אורך:
סרטון: המודל הדו תקופתי - היבט חישובי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: הכנסה פרמננטית ושאלת תרגול 3 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: שינויים זמניים וקבועים , שאלת תרגול 4 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: סוג העדפה 2 - עקומת תועלת/אדישות , העדפת זמן ושאלות 5,6
אורך:
סרטון: נק' צריכה אופטימלית , MRS ושאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: השפעות ריבית, הכנסה ותחלופה - הסבר
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 8-11
אורך:
סרטון: שוק הון לא משוכלל - הסבר + שאלה 12 וסיכום יחידה 5
אורך:
סרטון: נספח : שקילות ריקרדו + ביקורת עליה
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת יחידה 6 - הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: הסבר חלק ב'
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שינויים של הביקוש להשקעה ופונקציית הרווח של היצרן
אורך:
סרטון: שוק הון ראשוני במשק סגור- הסבר + שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שוק הון ראשוני במשק פתוח - הסבר + שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: השקעה תחת המודל הדו תקופתי - הסבר + שאלת תרגול 4 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: עקומת אפשרויות המתת - הסבר - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5 וסיכום יחידה 6 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: פתיחת יחידה 7, מערכת הבנקאות - הסבר
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 6,7
אורך:
סרטון: שוק הכסף, מלכודת הנזילות וסיכום יחידה 7
אורך:
סרטון: סיכום מסקנות ופרידה מרגשת
אורך:
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: הומוגניות חלק א'
אורך:
סרטון: חזקות - פתיחה + תרגול חוקי חזקות
אורך:
סרטון: המשך חוקי חזקות
אורך:
סרטון: שאלה 96 סעיף ו'
אורך:
סרטון: פתרון משוואות עם חזקות + סיכום פרק 5
אורך:
סרטון: נגזרת של פונקציה עם משתנה אחד
אורך:
סרטון: נגזרת של פונקציה מורכבת
אורך:
סרטון: נגזרות של פונקציה עם 2 משתנים (נגזרות חלקיות)
אורך:
סרטון: שיעור תחלופה שולי mrs
אורך:
סרטון: פונקציית "קוב דאגלס"
אורך:
שיעור: נספח ב'
הצג סרטונים
סרטון: הומוגניות חלק א'
אורך:
סרטון: עירויים
אורך:
סרטון: הסבר שאלות "מחלה ותרופה" + שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12+17
אורך:
סרטון: הסבר שאלות מסוג 3 +פתרון שאלות 19,21,25 + סיכום יחידה 5
אורך:
סרטון: יחידה 6 - שוק הכסף. הסבר תיאורטי + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 5+6 וסיכום יחידה 6
אורך:
שיעור: מבחן לתרגול + דף נוסחאות מוצע
הצג סרטונים
שיעור: הכוונה לממנים 2024א
הצג סרטונים
שיעור: התאמות לסמסטר 2024א - 10793
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס