054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה – בן גוריון – המחלקה לפסיכולוגיה
₪320 ל-180 ימים

הקורס מבוא לסטטיסטיקה הותאם במיוחד לתלמידי אונ' בן גוריון.

הקורס מונה 6 מפגשים של לימוד החומר כולל חוברות תרגול והסבר ברמה מאוד גבוהה.

חשוב לשים לב שיש נושאים חסרים בקורס בהשוואה לסילבוס והם :

  • מ"מ בדידים מיוחדים : ברנולי, גואמטרית ופואסונית.
  • התפלגות אקספוננציאלית.
  • מ"מ דו-מימדיים, סכום והפרש של משתנים מקריים, שונות משותפת, אי תלות של מ"מ .

בהצלחה :)

צוות רגב גוטמן

 

301
661
662
663
781
1142
605
486
608
903
903
28
1139
1768
1182
844
1302
502
1043
1337
1368
2128
28
1204
1549
740
859
1258
1341
1256
1269
1294
1219
1142
28
1089
1403
1453
426
949
1088
1441
829
1075
729
28
959
1695
1088
2596
1720
883
28
1328
1395
733
1681
2067
1459
1100
שיעור: שיעור 1 - תורת הקבוצות, וקטורים ומטריצות
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1 - תורת הקבוצות -הסבר על אופרטורים בסיסיים + תרגול (שימו לב להערה הנקודתית לאונ' בן גוריון)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1 (שימו לב לבערה מהסרטון הקודם)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: אופרטורים מורכבים - הסבר ותרגול
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: קבוצת החזקה - (עבורכם בבן גוריון הוא סרטון העשרה)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
שיעור: שיעור 2 - הסתברות, הסתברות מותנית וקומבינטוריקה
הצג סרטונים
סרטון: מאורע ומאורע משלים + דיאגרמת "ון"
אורך:
סרטון: חיתוך ואיחוד מאורעות - חלק א'
אורך:
סרטון: חיתוך ואיחוד מאורעות חלק ב' - כולל מאורעות זרים
אורך:
סרטון: שאלת מיוחדת לדוגמה (קלפים)
אורך:
סרטון: פתיחה הסתברות מותנית + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: מאורעות תלויים ובלתי תלויים + סעיף ה של שאלה קודמת
אורך:
סרטון: שאלה מיוחדת בפורמט בחינה
אורך:
סרטון: דיאגרמת עץ/עץ החלטות + שאלה
אורך:
סרטון: שאלת סיכום אינטרגרטיבית
אורך:
סרטון: מענה על טענות, תרגול וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 3 - משתנה מקרי, פונקציית הסתברות, תוחלת ושונות ובינומי
הצג סרטונים
סרטון: משתנה מקרי ופונקציית הסתברות + שאלה 1 סעיף א'
אורך:
סרטון: המשך שאלה 1 + תוחלת ושונות של פונקציית הסתברות
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: פתיחת התפלגות בינומית, הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: המשך הסבר בינומית + התחלת שאלה 9
אורך:
סרטון: המשך שאלה 9, תוחלת שונות וטרנספורמציה ליניארית
אורך:
סרטון: שאלה 11 - אינטגרציה - דיאגרמת עץ
אורך:
סרטון: שאלה 12 - אינטגרציה - ריבוע הקסם
אורך:
סרטון: שאלה 13 אינטגרציה - התפלגות נורמלית + סיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - סטטיסטיקה תיאורית
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 4, סוגי משתנים, לוחות ושרטוטים
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת מחלקות + שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: סוגי התפלגיות וסדר המדדים
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת מחלקות + שאלה ד'
אורך:
סרטון: מדדים למיקום יחסי - מאונים חלק א'
אורך:
סרטון: מדדים למיקום יחסי - מאונים חלק ב'
אורך:
סרטון: ממוצע משוקלל ושונות מצורפת + שאלה 6א'+ב'
אורך:
סרטון: מענה על טענות וסיכום שיעור 4
אורך:
שיעור: שיעור 5 - התפלגות נורמלית
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 5 , הגדרות התפלגות נורמלית, ציון תקן והכרת הטבלה
אורך:
סרטון: סוג שאלה ראשון + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: תרגול שאלה מספר 1 מהחוברת + שטח בין שני ערכים
אורך:
סרטון: סוג שאלה שני + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות + שאלה 8
אורך:
סרטון: מענה על טענות, טענות ג',ה',ח' וסיכום התפלגות נורמלית
אורך:
שיעור: שיעור 6 - סולמות מדידה ומדדי קשר
הצג סרטונים
סרטון: מדדי קשר - פתיחה, סולמות מדידה והצגת מדדי הקשר
אורך:
סרטון: מדד הקשר קרמר + שאלה 12
אורך:
סרטון: מתאם "פי" + שאלה 14
אורך:
סרטון: מדד הקשר ספירמן + שאלה 18
אורך:
סרטון: מדד הקשר פירסון, שאלה 20 סעיף א'
אורך:
סרטון: מדד פירסון המשך, קו הניבוי,שונות ניבויים וטעויות, המשך שאלה 20 וסיכום שיעור 6
אורך:
סרטון: בונוס: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון - 18 דקות
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת בן גוריון