054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | חדו"א לכלכלה וניהול 10142

חדו"א לכלכלה וניהול 10142

חדו"א לכלכלה וניהול 10142
₪390

הקורס חדו"א לכלכלה וניהול 10142 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לחדוא במכללת ר"ג כבר 13 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 4 מפגשים על כל החומר, שבהם שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה. הקורס כולל חוברת של מעל 250 שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים

אורכו של הקורס הוא 17.5 שעות נטו של סרטונים (לא כולל נספחים)

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

793
793
1130
1083
841
1486
1488
954
1521
1231
1167
1131
1016
648
1477
595
22
632
1619
1116
652
1640
813
2792
888
777
370
1329
598
28
1662
1164
1300
898
1770
1656
689
773
1125
1390
772
1309
421
1184
22
858
1553
820
1713
734
1019
1528
1208
1333
1355
863
829
564
392
552
1044
347
22
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
1
שיעור: שיעור 1 - מעודכן לסמסטר 2024א
הצג סרטונים
סרטון: דברי פתיחה לקורס , הסבר והנחיות חשובות
אורך:
סרטון: פתיחה לשיעור 1 , חזרה על אלגברה חלק א
אורך:
סרטון: המשך חזרה על אלגברה
אורך:
סרטון: הגדרת הפונקציה ותכונותיה
אורך:
סרטון: הקו הישר- הסבר, הסתכלות על ישרים ומציאת משוואת ישר
אורך:
סרטון: שאלות 1+2+7
אורך:
סרטון: פרבולה - הסבר, תכונות וכללים
אורך:
סרטון: שאלות 11+12+15
אורך:
סרטון: הפונקציה המעריכית וכללי חזקות + שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24+27
אורך:
סרטון: הפונקציה הלוגריתמית וחוקי לוג
אורך:
סרטון: שאלות 31+32
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: בעיות אחוזים (גידול ודעיכה) ושאלות 48+50
אורך:
סרטון: פונקציה עם תחום מפוצל (מומלץ לצפות לאחר שיעור 3) + שאלה 55
אורך:
שיעור: שיעור 2 - מעודכן לסמסטר 2024א
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 2 + הרכבת פונקציה
אורך:
סרטון: הנגזרת - משמעות, חוקי גזירה בסיסיים ושאלות 7+8+9
אורך:
סרטון: נגזרת של פונקציה מורכבת. ושאלות 15+18+20+21
אורך:
סרטון: שימושי הנגזרת - שיפוע בנקודה. ושאלות 30+31
אורך:
סרטון: המשיק - הסבר, כללים ושאלה 38
אורך:
סרטון: משיק - שאלה 36
אורך:
סרטון: חקירת פונקציה + שאלה 41 סעיף א'
אורך:
סרטון: 'סעיפי התחכמות של חקירה + שאלה 41 סעיפים ב'+ג
אורך:
סרטון: בעיות קיצון כלכליות + שאלה 54 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: תכונות קמירות וקעירות
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57 וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3 - מעודכן לסמסטר 2024א
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה שיעור 3, עקומות שוות ערך - הסבר וסדר פעולות
אורך:
סרטון: שאלות 6+8
אורך:
סרטון: פונקציה עם תחום מפוצל (ענפים) + שאלה 10
אורך:
סרטון: פונקציות מינימום ומקסימום + שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלות 22+26
אורך:
סרטון: נגזרות חלקיות בסיסיות ושאלות 29+30+33
אורך:
סרטון: נגזרות של פונקציות מורכבות + תרגול
אורך:
סרטון: שימושי הנגזרת - נגזרות בנקודה ושאלות 55+60
אורך:
סרטון: פונקציה סתומה - חוקים וחקירה
אורך:
סרטון: שאלה 62 סעיפים א'+ב'
אורך:
סרטון: שיעור תחלופה שולי ושאלה 62 סעיף MRS
אורך:
סרטון: שאלות 74+75
אורך:
סרטון: פונקציית "קוב דאגלס" ושאלה 78
אורך:
סרטון: קיצון בשני משתנים + שאלה 81 וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - מעודכן לסמסטר 2024א
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה - קיצון תחת אילוץ פתרון אלגברי- הסבר וחוקים
אורך:
סרטון: 'שאלה 1 סעיפים א'+ב
אורך:
סרטון: שאלה 6 סעיף א'
אורך:
סרטון: קיצון תחת אילוץ - פתרון גרפי + שאלה 1 סעיף ג'
אורך:
סרטון: שאלה 6 סעיף ב'
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות לקיצון חלק א'
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות לקיצון חלק ב'
אורך:
סרטון: הומוגניות חלק א' - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: הומוגניות חלק ב' - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: שאלה 21 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: שאלה 23 - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: שאלה 30 וסיכום הומוגניות - לא נדרש בסמסטר 2024א
אורך:
סרטון: האינטגרל "הלא מסוים" - פתיחה + חוקים
אורך:
סרטון: שאלות 36+38+40+45
אורך:
סרטון: אינטגרל של פונקציה מורכבת ושאלות 46+47+49+52
אורך:
סרטון: האינטגרל "המסוים" , חישובי שטחים ושאלות 58+63
אורך:
סרטון: דברי סיום לקורס
אורך:
שיעור: הכוונה ופתרון למטלות - 2024א
הצג סרטונים
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה א' (מעריכיות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ב' (מעריכיות ולוגים)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ג' (מעריכיות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ד' (פרבולה)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 11 - שאלה ה' (פרבולה מילולית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה א' (תכונות קמירות וקעירות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ב' (תכונות קמירות וקעירות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ג' (תכונות קמירות וקעירות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ד' (מונוטוניות + תכונות קמירות וקעירות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ה' – (קיצון כלכלית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ו' – (קיצון כלכלית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 - שאלה ז' – (קיצון כלכלית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה א' (עש"ע רגילה)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ב' (עש"ע, מפ"ס ו MRS)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ג' (עש"ע, מפ"ס ו MRS)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ד' (פונק' מינימום)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ה' (פונק' מינימום)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 - שאלה ו' (שאלה מיוחדת)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 - שאלה א' (מפ"ס + קווזי קמירות וקעירות)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 - שאלה ב' (קיצון תחת אילוץ - בעיה כלכלית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 - שאלה ג' (קיצון תחת אילוץ - בעיה כלכלית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 - שאלה ד' (פתרון גרפי מיוחד)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 - שאלה ה' (פתרון גרפי מיוחד)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 - שאלה ו' (פתרון גרפי - בעיה כלכלית)
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 - שאלה א' (הומוגניות שאלה קלאסית)
אורך:
שיעור: התאמות לסמסטר 2024א - 10142
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס