054-2330-459

תואר שני

מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6
ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)
חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)