054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6

מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6

מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (לתואר 2) – 91415/6
₪200

לקורס אין סרטוני הסבר, אלא רק חוברת הסברים, תרגילים ופתרונות מלאים.

 

הקורס "מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים" מורכב משני חלקים:

אלגברה ליניארית - חלק אותו נדרשים ללמוד כל הסטודנטים.

חדו"א - אותו נדרשים ללמוד תלמידי הקורס המלא.

במוצר שלנו יש את חוברת הקורס, בה יש הסבר מפורט על חומר הלימוד, כולל תרגול, דרכי פתרון ואסטרטגיות עבודה

בנוסף יש את חוברת התרגול ואת הפתרונות המלאים (לצפייה באתר - לא ניתן להדפיסם)

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

צוות רגב גוטמן

שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה