054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 13008

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 13008

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות – 13008
₪390