054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)

ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)

ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)
₪390

ניהול פיננסי 13005 של האוניברסיטה הפתוחה, לדעת הסטודנטים הוא אחד מהקורסים הקשים ביותר של התואר אם לא הקשה ביותר.

רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף של בית הספר "רגב גוטמן", לא חושב כך, למעשה הוא חושב שהקורס אומנם עמוס, אך לא קשה במיוחד.

הקורס מונה 11 יחידות:

יחידות 1-4 -בתחילת הקורס, מדברים על כל נושא החשבונאות, בעיית הנציג, יחסים פיננסיים, נקודת איזון ודמ"ת ומלאי.

יחידה 5 - זו היחידה שבה מתחיל באמת הקורס, ביחידה זו נעסוק בהיוון סכומים (סכום חד פעמי, סדרות, סדרות אינסופיות), ריביות ולוחות סילוקין של הלוואות.

יחידה 6 - המשך ליחידה 5, ביחידה זו נעסוק בקריטריונים לקבלת השקעות (הענ"נ השת"פ ומדד הרווחיות), ונעסוק בחלק התיאורטי (בלתי תלויים/מוציאים זה אתה)

יחידה 7 - זה המשך ליחידה 6 (קריטריונים לקבלת החלטות) רק שהפעם נכנסים לעולם המס.

יחידה 8 - יחידה זו מחולקת ל-3 תתי יחידות:

יחידה 8.1 - החלק הסטטיסטי של הקורס, נלמד לקבל החלטות לפי קריטריונים סטטיסטיים (תוחלת-שונות, תוחלת-תועלת, דומיננטיות סטוכסטית),

יחידה 8.2 - נלמד על תיקים יעילים ולא יעילים לפי מודל מרקוביץ, אך לחשב תוחלת תשואה וסיכון של תיק השקעות, איך למזער סיכון ומהו מקדם מתאם בין מניות.

יחידה 8.3 - נלמד עם מודל ה-CAPM, שבו נלמד על תיקים יעילים הנמצאים בשוק ההון ועל תיקים/מניות לא יעילות ואיך הביטא מתקשרת לכל זה.

יחידה 9 - נלמד על גיוס הון של חברות ציבוריות (מניות הטבה, הנפקת מניות זכות, אג"ח וחכירות)

יחידה 10 - נלמד על חישוב רווח למניה, מהו סיכון תפעולי וסיכון מימוני ועל מודל - מודוליאני-צמילר

יחידה 11 - נלמד על מודל גורדון ואיך לחשב מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC

תרגלו את כל מה שנביא לכם, ותראו איך עושים בית ספר לתואר :) נתראה בתרגול... ושיהיה בהצלחה :)

יניב גוטמן ועדי רגב

477
808
427
332
439
371
312
629
630
359
461
116
663
903
853
1008
427
361
301
340
640
648
397
1251
352
670
510
369
311
446
294
370
573
239
455
437
433
771
219
532
541
1134
445
361
1155
1052
650
699
898
761
926
628
508
465
491
462
409
824
609
374
421
169
669
634
854
502
602
578
551
301
244
293
182
1021
325
607
504
568
331
581
504
549
465
599
413
542
108
1385
1090
855
822
1178
722
592
433
596
424
330
319
277
432
512
402
367
301
508
1431
615
740
375
643
362
376
262
815
1349
449
238
691
113
1098
783
693
784
673
562
868
961
1321
1789
466
815
604
416
357
592
811
524
641
933
457
591
481
324
659
460
877
1011
2020
1465
1469
1289
1914
1149
1413
489
424
239
1389
643
550
229
615
702
806
1590
1287
680
418
845
1
1
1
1
433
1
1
1
957
908
819
1
656
1
833
1
677
798
824
443
773
883
387
1178
606
748
1023
1021
646
497
1094
364
260
737
465
451
514
379
725
413
427
112
777
2437
866
624
927
2101
497
705
628
486
665
160
450
468
247
522
234
439
541
655
518
629
199
725
961
1064
1018
שיעור: יח' 1-4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר יחידה 1
אורך:
סרטון: הסבר יחידה 2 + שאלה 19
אורך:
סרטון: יחידה 2 - שאלה 20
אורך:
סרטון: יחידה 3 : הסבר נקודת איזון + שאלה 26
אורך:
סרטון: נקודת איזון: שאלה 27
אורך:
סרטון: נקודת איזון: שאלה 28
אורך:
סרטון: נקודת איזון: שאלה 30
אורך:
סרטון: נקודת איזון ודמ"ת - שאלות 34-36
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 44 ו-46
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 45 ו-50
אורך:
שיעור: יחידה 5
הצג סרטונים
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: הסבר ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25 (ריביות)
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: ריבית מראש (שאלות 29+30)
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלות 34+35
אורך:
סרטון: שאלות 37+38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: הסבר לוח סילוקין
אורך:
סרטון: שאלות 46-47
אורך:
סרטון: שאלות 48+49
אורך:
סרטון: שאלות 50+51
אורך:
סרטון: שאלות 52+53
אורך:
סרטון: שאלות 54+55
אורך:
סרטון: שאלות 56+57
אורך:
סרטון: שאלות 58+59
אורך:
סרטון: שאלה 60
אורך:
סרטון: שאלה 61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: שאלות 65+66
אורך:
סרטון: שאלות 67+68
אורך:
סרטון: שאלות 70+71
אורך:
סרטון: שאלה 72
אורך:
סרטון: שאלה 74
אורך:
סרטון: שאלה 75
אורך:
סרטון: שאלות 76+77
אורך:
סרטון: שאלה 78
אורך:
סרטון: שאלות 79+80
אורך:
סרטון: שאלה 83
אורך:
סרטון: שאלה 84
אורך:
סרטון: שאלה 85
אורך:
סרטון: שאלה 86
אורך:
סרטון: נוסחה אינסופית (שאלה 92)
אורך:
סרטון: שאלה 93
אורך:
סרטון: שאלה 94
אורך:
סרטון: שאלה 97
אורך:
סרטון: שאלה 98
אורך:
סרטון: שאלה 99
אורך:
סרטון: שאלה 100
אורך:
סרטון: שאלה 101
אורך:
סרטון: שאלה 102
אורך:
סרטון: שאלה 103
אורך:
סרטון: שאלה 104
אורך:
סרטון: שאלה 105
אורך:
סרטון: שאלה 107
אורך:
סרטון: שאלה 108
אורך:
סרטון: שאלה 109
אורך:
סרטון: שאלה 110
אורך:
סרטון: שאלה 111
אורך:
שיעור: יחידה 6
הצג סרטונים
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלות 22-31
אורך:
סרטון: שאלות 35-38
אורך:
סרטון: שאלות 40+41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 55
אורך:
סרטון: שרשור אינסופי (שאלה 60)
אורך:
סרטון: החזר הון (שאלה 62)
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 71
אורך:
שיעור: יחידה 7
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 7 - שאלה 1
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 2
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 4
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 5
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלות 6+7
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלות 8+9
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלה 10
אורך:
סרטון: יחידה 7 - שאלות 11+12
אורך:
סרטון: הכרת הנוסחה הארוכה והיפה :)
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלה 40
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 45
אורך:
סרטון: שאלה 47
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59 - לצפות
אורך:
סרטון: שאלה 60 - לצפות
אורך:
סרטון: שאלה 77 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 78 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 81 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 82 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 83 - שאלה פתוחה
אורך:
שיעור: יחידה 8
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 1+2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 6
אורך:
סרטון: תוחלת תועלת (שאלה 14)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 22
אורך:
סרטון: מכפיל התאמה (שאלה 26)
אורך:
סרטון: ענ"נ מותאם לסיכון (שאלה 29)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 30
אורך:
סרטון: הסבר FSD/SSD (שאלות 35+50)
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 55-56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 58
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 60-61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 63
אורך:
סרטון: שונות של תיק עם 3 נכסים (שאלה 64)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 67
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68
אורך:
סרטון: תרגול (תיאורטי) - שאלות 75+77+78
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 86-88
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 90+96
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 93+100
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 94
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 99
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 103-104
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 106-107
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 108-109
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 116-117
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי (שאלה 119)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 133+135
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML (שאלות 136+137)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 138
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 139-140
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 141
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 142
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 143-144
אורך:
שיעור: יחידה 9
הצג סרטונים
סרטון: הנפקת מניות (שאלות 1-7)
אורך:
סרטון: חכירות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: חכירות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: הסבר אג"ח
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16+17
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 29 - אג"ח שפיצר
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
שיעור: יחידה 10
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רווח למניה
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: מנוף ניטראלי (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הסבר מודוליאני מילר
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 15+16
אורך:
סרטון: שאלות 18+19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-26
אורך:
שיעור: יחידה 11
הצג סרטונים
סרטון: מודל גורדון (שאלה 2)
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 17+18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - ניהול פיננסי 13005
אורך:
שיעור: מבחנים 1-3
הצג סרטונים
שיעור: נספח א' - שיטות פחת
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס