054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)

ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)

ניהול פיננסי 13005 (לתואר 2)
₪390

ניהול פיננסי 13005 של האוניברסיטה הפתוחה, לדעת הסטודנטים הוא אחד מהקורסים הקשים ביותר של התואר אם לא הקשה ביותר.

רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף של בית הספר "רגב גוטמן", לא חושב כך, למעשה הוא חושב שהקורס אומנם עמוס, אך לא קשה במיוחד.

הקורס מונה 11 יחידות:

יחידות 1-4 -בתחילת הקורס, מדברים על כל נושא החשבונאות, בעיית הנציג, יחסים פיננסיים, נקודת איזון ודמ"ת ומלאי.

יחידה 5 - זו היחידה שבה מתחיל באמת הקורס, ביחידה זו נעסוק בהיוון סכומים (סכום חד פעמי, סדרות, סדרות אינסופיות), ריביות ולוחות סילוקין של הלוואות.

יחידה 6 - המשך ליחידה 5, ביחידה זו נעסוק בקריטריונים לקבלת השקעות (הענ"נ השת"פ ומדד הרווחיות), ונעסוק בחלק התיאורטי (בלתי תלויים/מוציאים זה אתה)

יחידה 7 - זה המשך ליחידה 6 (קריטריונים לקבלת החלטות) רק שהפעם נכנסים לעולם המס.

יחידה 8 - יחידה זו מחולקת ל-3 תתי יחידות:

יחידה 8.1 - החלק הסטטיסטי של הקורס, נלמד לקבל החלטות לפי קריטריונים סטטיסטיים (תוחלת-שונות, תוחלת-תועלת, דומיננטיות סטוכסטית),

יחידה 8.2 - נלמד על תיקים יעילים ולא יעילים לפי מודל מרקוביץ, אך לחשב תוחלת תשואה וסיכון של תיק השקעות, איך למזער סיכון ומהו מקדם מתאם בין מניות.

יחידה 8.3 - נלמד עם מודל ה-CAPM, שבו נלמד על תיקים יעילים הנמצאים בשוק ההון ועל תיקים/מניות לא יעילות ואיך הביטא מתקשרת לכל זה.

יחידה 9 - נלמד על גיוס הון של חברות ציבוריות (לאחר הורדת החומר, נותר ללמוד רק איגרות חוב)

יחידה 10 - נלמד על חישוב רווח למניה, מהו סיכון תפעולי וסיכון מימוני ועל מודל - מודוליאני-מילר.

יחידה 11 - נלמד על מודל גורדון ואיך לחשב מחיר הון ממוצע משוקלל - WACC

תרגלו את כל מה שנביא לכם, ותראו איך עושים בית ספר לתואר :) נתראה בתרגול... ושיהיה בהצלחה :)

יניב גוטמן ועדי רגב

745
910
1021
980
653
878
601
332
714
532
230
818
493
1393
909
1129
661
995
591
395
755
413
1300
673
736
509
579
403
661
241
381
468
804
848
414
340
641
343
948
948
367
642
592
441
289
367
275
334
336
569
208
247
642
949
954
521
1104
839
625
295
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
108
1965
1154
933
1303
880
429
218
433
363
251
343
426
335
475
407
548
586
490
404
346
406
1247
1431
615
740
375
643
362
376
262
815
1349
449
238
691
113
741
1410
973
812
1267
850
483
517
868
961
1321
1789
466
815
604
416
357
592
811
524
641
933
457
591
481
324
659
460
877
1011
2020
1465
1469
1289
1914
231
1847
620
496
571
421
419
498
366
467
508
214
435
1287
680
418
845
1
1
1
1
433
1
1
1
957
908
819
1
656
1
833
1
677
798
824
443
773
883
387
1178
606
748
1023
79
1223
371
252
188
259
454
534
492
352
345
389
315
292
231
554
112
777
2437
866
624
927
2101
497
705
628
486
665
92
455
437
602
249
324
201
453
210
230
452
443
476
567
513
566
387
379
629
199
172
304
725
961
1064
1018
477
808
427
332
439
371
312
629
630
359
461
שיעור: יחידה 5
הצג סרטונים
סרטון: חזרה על אלגברה
אורך:
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: סדרות תשלומים - מעע"ס (FVFA)
אורך:
סרטון: סדרות תשלומים - מענ"ס (PVFA)
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: הסבר נוסחה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: שאלות 32-33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
סרטון: שאלה 36
אורך:
סרטון: שאלה 37
אורך:
סרטון: שאלה 38
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלה 40
אורך:
סרטון: שאלה 41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלה 45
אורך:
סרטון: שאלות 46-48
אורך:
סרטון: לוח סילוקין "רגיל"
אורך:
סרטון: לוח סילוקין "שפיצר"
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: שאלה 50
אורך:
סרטון: שאלה 51
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 24
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 26
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 27
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 28-29
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 30
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 31-32
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 35
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 36
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 37
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 38
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 44
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 45
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 46
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 49
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 50
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 51
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 53
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 55
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 60
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 61
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 62
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 63
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 86
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 90
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 91
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 92
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 94
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 93
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 96
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 97
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 98
אורך:
שיעור: יחידה 6
הצג סרטונים
סרטון: בדיקת כדאיות השקעה - חישוב ענ"נ ושת"פ
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלות 22-31
אורך:
סרטון: שאלות 35-38
אורך:
סרטון: שאלות 40+41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלה 49
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 55
אורך:
סרטון: שרשור אינסופי (שאלה 60)
אורך:
סרטון: החזר הון (שאלה 62)
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 71
אורך:
שיעור: יחידה 7
הצג סרטונים
סרטון: בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12
אורך:
סרטון: הכרת הנוסחה הארוכה והיפה :)
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלה 40
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 45
אורך:
סרטון: שאלה 47
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59 - לצפות
אורך:
סרטון: שאלה 60 - לצפות
אורך:
סרטון: שאלה 77 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 78 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 81 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 82 - שאלה פתוחה
אורך:
סרטון: שאלה 83 - שאלה פתוחה
אורך:
שיעור: יחידה 8
הצג סרטונים
סרטון: קריטריונים לקבלת החלטה - שאלה 1
אורך:
סרטון: הכרת סוגי המשקיע
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות 17-18
אורך:
סרטון: מודל מרקוביץ - גישת תיק ההשקעות
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלות 32-33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
סרטון: שאלות 37-38
אורך:
סרטון: שאלה 40
אורך:
סרטון: שונות של תיק עם 3 נכסים (שאלה 41)
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: שאלה 45
אורך:
סרטון: שאלות 52+54+55
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 63-65
אורך:
סרטון: שאלות 67+73
אורך:
סרטון: שאלות 70+77
אורך:
סרטון: שאלה 71
אורך:
סרטון: שאלה 76
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 80-81
אורך:
סרטון: שאלות 83-84
אורך:
סרטון: שאלות 85-86
אורך:
סרטון: שאלות 93-94
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי (שאלה 96)
אורך:
סרטון: שאלות 110+112
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML (שאלות 113-114)
אורך:
סרטון: שאלה 115
אורך:
סרטון: שאלות 116-117
אורך:
סרטון: שאלה 118
אורך:
סרטון: שאלה 119
אורך:
סרטון: שאלות 120-121
אורך:
שיעור: יחידה 9
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על אג"ח
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
שיעור: יחידה 10
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רווח למניה
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: מנוף ניטראלי (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הסבר מודוליאני מילר
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 15+16
אורך:
סרטון: שאלות 18+19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-26
אורך:
שיעור: יחידה 11
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 15-16
אורך:
סרטון: שאלות 17-18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - ניהול פיננסי 13005
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2023ג'
הצג סרטונים
שיעור: 5 מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
שיעור: נספח א' - שיטות פחת
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות השנים היורד
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה
אורך:
שיעור: נספח ב' - יחידות 1-4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר יחידה 1
אורך:
סרטון: הסבר יחידה 2 + שאלה 19
אורך:
סרטון: יחידה 2 - שאלה 20
אורך:
סרטון: יחידה 3 : הסבר נקודת איזון + שאלה 26
אורך:
סרטון: נקודת איזון: שאלה 27
אורך:
סרטון: נקודת איזון: שאלה 28
אורך:
סרטון: נקודת איזון: שאלה 31
אורך:
סרטון: נקודת איזון ודמ"ת - שאלות 34-36
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 44 ו-46
אורך:
סרטון: יחידה 4: שאלות 45 ו-50
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס