054-2330-459

מכללת סמי שמעון

מכללת סמי שמעון

קורסים מקוונים | מכללת סמי שמעון

קורסים מקוונים (online courses) המותאמים במיוחדים לסטודנטים של מכללת סמי שמעון
סינון לפי אשכול:
מימון – יחידה 15: מבנה ההון של הפירמה (מודל גורדון ו- WACC)
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 13: רווח למניה (EPS)
₪79 ל-90 ימים
מימון – יחידה 12: איגרות חוב ומק"מ
₪99 ל-90 ימים
מימון – יחידה 14: מודוליאני מילר M&M
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 11: השקעות בתנאי אי ודאות
₪149 ל-90 ימים
מימון – יחידה 10: בדיקת כדאיות השקעה בעולם עם מס
₪69 ל-90 ימים
מימון – יחידה 9: בדיקת כדאיות השקעה (NPV/IRR)
₪119 ל-90 ימים
מימון – יחידות 7-8: לוחות סילוקין וחזרה על כל היחידות
₪129 ל-90 ימים
מימון – יחידות 5-6: ריביות/תשואה ואינפלציה
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידות 3-4: סדרות אינסופיות וסדרות צומחות
₪49 ל-90 ימים
מימון – יחידות 1-2: היוון סכומים
₪99 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים