054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) – תואר 2

מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) – תואר 2

מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) – תואר 2
₪340 ל-180 ימים

מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) - תואר 2 הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים מנהל עסקים וחשבונאות.
הקורס מונה 4 מפגשים:
שיעור 1 – עולם של אי וודאות וסיכון. בעולם זה אנו נלמד את הנושאים הבאים:

  • קריטריון תוחלת-שונות,
  • קריטריון תוחלת-תועלת, ענ"נ מותאם לסיכון

שיעור 2 – המשך של העולם של אי וודאות וסיכון. בעולם זה אנו נלמד את הנושאים הבאים:

  • מודל מרקוביץ - גישת תיק ההשקעות.
  • מודל CAPM - מודל CML ומודל SML.

שיעור 3 – אג"ח
שיעור 4 - המבנה העתי של הריביות
שיעור 5 - מבנה ההון ומחיר ההון של הפירמה (WACC) ומודל גורדון.

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

בהצלחה!

יניב וצוות "רגב גוטמן"

136
1847
620
496
571
421
419
498
366
1650
229
1389
214
435
806
615
702
1287
680
418
605
301
451
845
568
433
558
1084
895
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
513
883
387
1178
606
748
1023
513
79
1223
371
252
188
260
455
535
493
352
346
390
315
293
231
555
583
315
292
231
377
377
637
554
563
64
1321
1315
868
1337
572
455
437
602
249
324
201
453
210
230
452
443
1173
641
476
567
513
566
387
379
629
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: קריטריונים לקבלת החלטה - שאלה 1
אורך:
סרטון: הכרת סוגי המשקיע
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: דומיננטיות סטוכסטית (שאלות 9-10)
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלות 17-18
אורך:
סרטון: ענ"נ מותאם לסיכון - שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34 - עננ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלה 35 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלה 38 - מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלה 39 - מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלות 40-41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלות 44+46
אורך:
סרטון: שאלה 48
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 49
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 53
אורך:
סרטון: שאלות 60-63
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 71-73
אורך:
סרטון: שאלות 75+81
אורך:
סרטון: שאלות 78+85
אורך:
סרטון: שאלה 79
אורך:
סרטון: שאלה 84
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 88-89
אורך:
סרטון: שאלות 91-92
אורך:
סרטון: שאלות 93-94
אורך:
סרטון: שאלות 101-102
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי (שאלה 104)
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML (שאלות 121-122)
אורך:
סרטון: שאלה 123 - שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: שאלות 124-125
אורך:
סרטון: שאלה 126
אורך:
סרטון: שאלה 127
אורך:
סרטון: שאלות 128-129
אורך:
סרטון: שאלה 131
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על אג"ח
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23-24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 1-2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4-5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-10
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מודל גורדון + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: PVGO - שאלה 12
אורך:
סרטון: PVGO - שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלות 25-26
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
לכל הקורסים של המרכז האקדמי רופין