054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) – תואר 2

מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) – תואר 2

מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) – תואר 2
₪340 ל-180 ימים

מימון הפירמה וניהול פיננסי (השקעות) - תואר 2 הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים מנהל עסקים וחשבונאות.
הקורס מונה 4 מפגשים:
שיעור 1 – עולם של אי וודאות וסיכון. בעולם זה אנו נלמד את הנושאים הבאים:

  • קריטריון תוחלת-שונות,
  • קריטריון תוחלת-תועלת, ענ"נ מותאם לסיכון

שיעור 2 – המשך של העולם של אי וודאות וסיכון. בעולם זה אנו נלמד את הנושאים הבאים:

  • מודל מרקוביץ - גישת תיק ההשקעות.
  • מודל CAPM - מודל CML ומודל SML.

שיעור 3 – אג"ח
שיעור 4 - המבנה העתי של הריביות
שיעור 5 - מבנה ההון ומחיר ההון של הפירמה (WACC) ומודל גורדון.

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

בהצלחה!

יניב וצוות "רגב גוטמן"

1149
489
424
1413
239
451
1650
1389
643
550
229
806
615
702
1804
1287
680
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
883
387
1133
1375
861
716
748
1023
513
513
851
765
632
583
632
292
377
637
434
563
1321
1315
868
1337
572
730
630
588
283
1173
641
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות 3+6
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תוחלת שונות
אורך:
סרטון: הסבר דומיננטיות סטוכסטית+שאלות 6+7
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלה 14 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלות 15+16 - קריטריונים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלות 19+20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23+24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלות 29-31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 36-38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 46+45
אורך:
סרטון: שאלות 47+48
אורך:
סרטון: שאלות 49+50
אורך:
סרטון: שאלות 51+52
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML שאלות 53+54
אורך:
סרטון: שאלה 55 - שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלה 60
אורך:
סרטון: שאלות 61+62
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר אג"ח + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 2-3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 9-10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12
אורך:
סרטון: שאלות 15-16
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: המבנה העתי של ריביות (שאלות 17-18)
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20-21
אורך:
סרטון: שאלות 22-23
אורך:
סרטון: שאלות 24-26
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: מודל גורדון (שאלות 34-35)
אורך:
סרטון: שאלות 36-37
אורך:
סרטון: שאלות 38-40
אורך:
סרטון: שאלות 41-42
אורך:
סרטון: PVGO - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: PVGO - שאלות 49-50
אורך:
לכל הקורסים של המרכז האקדמי רופין