054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | רכוש קבוע – IAS 16

רכוש קבוע – IAS 16

רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים

בשיעור זה אנחנו נלמד על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 16 בדבר רכוש קבוע

שיעור זה מחולק ל- 2 חלקים:

שיעור 1 - רכוש קבוע מודל העלות, שינוי אומדן, שינוי שיטה, שיפוץ, מכירת רכוש קבוע, החלפת נכס בנכס

שיעור 2 - רכוש קבוע - מודל הערכה מחדש, איפוס פחנ"צ, שיערוך שווה, העברת קרן שערוך לעודפים בקצב הפחת/בעת מכירה.

בשני השיעורים נלמד מהרמה הבסיסית ביותר עד לרמה הגבוהה ביותר - שאלות מועצה!

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר

 

שימו לב!

השיעור הינו ל- 3 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי.

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא. 

לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.


149
1186
966
674
448
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
2636
1331
781
1915
577
1222
1490
849
51
1388
849
1829
1439
1662
2189
1407
578
689
883
422
1043
1717
שיעור: IAS 16 - מודל העלות
הצג סרטונים
סרטון: IAS 16 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 20 - מענק ממשלתי
אורך:
סרטון: IAS 16 - הכרת שיטות הפחת
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת הקו הישר (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת סס"ש יורד (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת התפוקה (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - פקודות יומן (שאלות 16-17)
אורך:
סרטון: IAS 16 - היוון עלויות לנכס (שאלה 18)
אורך:
סרטון: IAS 16 - היוון עלויות לנכס (שאלה 19)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שינוי שיטה ושינוי אומדן (שאלות 20-21)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיפוץ נכס (שאלה 22)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 25 (החלפת נכס בנכס)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 30 (פחת לפי רכיבים ומענק)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 31 (החזר מענק השקעה)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 36-39
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 40
אורך:
שיעור: IAS 16 - מודל הערכה מחדש
הצג סרטונים
סרטון: IAS 16 - תרגול שאלה 1 (בסיסי)
אורך:
סרטון: IAS 16 - תרגול שאלה 2 (בסיסי)
אורך:
סרטון: IAS 16 - תרגול שאלה 3 (איפוס פחנ"צ)
אורך:
סרטון: IAS 16 - תרגול שאלה 3 (שערוך שווה)
אורך:
סרטון: IAS 16 - תרגול שאלה 4 (כולל ירידת ערך)
אורך:
סרטון: IAS 16 - תרגול שאלה 5 (כולל פירוק ושיקום)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 14-16
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 19-20
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל