054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מימון הפירמה א'

מימון הפירמה א'

מימון הפירמה א'
₪390 ל-180 ימים

מימון הפירמה א' הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים מנהל עסקים וחשבונאות.

הקורס מונה 7 מפגשים:

שיעור 1 – היווני סכומים - סכום חד פעמי, סדרות סופיות ואינסופיות, הסרטונים בעזרת חישוב ידני ולוחות היוון.

(לסטודנטים הלומדים בעזרת מחשבון פיננסי, יש ללחוץ על הלינק).

שיעור 2 - ריביות, סדרות סופיות צומחות, ולוחות סילוקין.

שיעור 3 – אג"ח, המבנה העתי של הריביות, מודל גורדון. (לכל השאלות סרטוני הסבר מלאים).

שיעור 4 - קריטריונים לקבלת החלטות השקעה - כלל הענ"נ, כלל השת"פ ומדד רווחיות.

שיעור 5 – בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס, חישוב החזר הון שנתי (אקוויולנטי)

שיעור 6 – תוחלת שונות, תוחלת תועלת, מודל מרקוביץ, מודל CAPM.

שיעור 7 - רווח למניה ומודוליאני-מילר (M&M)

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

בהצלחה!

יניב וצוות "רגב גוטמן"

852
939
1578
1157
1008
427
361
301
340
640
648
397
1251
352
670
510
369
311
724
350
693
857
756
446
294
537
239
374
281
1008
397
865
219
532
541
907
1134
629
445
361
464
530
510
408
564
404
356
1155
884
752
725
526
526
644
851
765
632
583
632
292
377
637
434
563
1321
1315
868
1337
572
730
630
588
283
1173
641
1385
1090
855
822
1178
722
722
829
592
652
596
424
330
319
277
432
402
367
301
508
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1349
449
1
1217
783
693
784
673
562
868
961
1321
841
1789
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1149
489
424
1413
239
451
1650
1389
643
550
229
806
615
702
1804
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
883
387
1133
1375
861
716
748
1023
513
513
89
72
777
2437
866
624
927
2101
497
705
628
486
665
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: שאלות 6+7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלות 21-22
אורך:
סרטון: שאלות 23-24
אורך:
סרטון: שאלות 25-26
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: ריביות: שאלות 37-38
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלות 40-41
אורך:
סרטון: שאלה 42
אורך:
סרטון: שאלות 43-44
אורך:
סרטון: שאלות 45-46
אורך:
סרטון: שאלות 47-48
אורך:
סרטון: שאלות 49-50
אורך:
סרטון: שאלה 51
אורך:
סרטון: שאלות 52-53
אורך:
סרטון: שאלות 54-55
אורך:
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלות 59-60
אורך:
סרטון: שאלה 61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: שאלה 64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלות 66-67
אורך:
סרטון: שאלות 68-69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר אג"ח + שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלות 2-3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 9-10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12
אורך:
סרטון: שאלות 15-16
אורך:
סרטון: המבנה העתי של ריביות (שאלות 17-18)
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20-21
אורך:
סרטון: שאלות 22-23
אורך:
סרטון: שאלות 24-26
אורך:
סרטון: מודל גורדון (שאלות 34-35)
אורך:
סרטון: שאלות 36-37
אורך:
סרטון: שאלות 38-40
אורך:
סרטון: שאלות 41-42
אורך:
סרטון: PVGO - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: PVGO - שאלות 49-50
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7-8
אורך:
סרטון: שאלות 9-10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 25-34
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 38-41
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 43-44
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 45
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 46
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 47
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 57
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 58
אורך:
סרטון: שרשור אינסופי (שאלה 63)
אורך:
סרטון: החזר הון (שאלה 65)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 66
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: הסבר בניית תזרים מזומנים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: הכרת הנוסחה הארוכה והיפה :)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 15
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 20
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 23
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 24
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 39
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 40
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 45
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 47
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 48
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 52
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 54
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 58
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 59 (שאלת עומק)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 60 (שאלת עומק)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 64 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 65 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 68 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 69 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 70 (שאלה פתוחה)
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלות 3+6
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5 - תוחלת שונות
אורך:
סרטון: הסבר דומיננטיות סטוכסטית+שאלות 6+7
אורך:
סרטון: הסבר תוחלת תועלת + שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: הסבר ענ"נ מותאם לסיכון+שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלה 14 - ענ"נ מותאם לסיכון
אורך:
סרטון: שאלות 15+16 - קריטריונים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלות 19+20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23+24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: תיק עם 3 נכסים - שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלות 29-31
אורך:
סרטון: שאלות 32+33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 36-38
אורך:
סרטון: שאלות 39+40
אורך:
סרטון: שאלות 41+42
אורך:
סרטון: שאלה 43
אורך:
סרטון: שאלה 44
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 46+45
אורך:
סרטון: שאלות 47+48
אורך:
סרטון: שאלות 49+50
אורך:
סרטון: שאלות 51+52
אורך:
סרטון: שילוב CML עם SML שאלות 53+54
אורך:
סרטון: שאלה 55 - שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלה 59
אורך:
סרטון: שאלה 60
אורך:
סרטון: שאלות 61+62
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
סרטון: דברי סיכום
אורך:
שיעור: שיעור 7
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רווח למניה
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: מנוף ניטראלי (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הסבר מודוליאני מילר
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלות 15+16
אורך:
סרטון: שאלות 18+19
אורך:
סרטון: שאלות 20+21
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-26
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל