054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | יסודות המימון לתואר ראשון

יסודות המימון לתואר ראשון

יסודות המימון לתואר ראשון
₪390 ל-180 ימים

עקרונות המימון הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים מנהל עסקים וחשבונאות.
הקורס נלמד בעזרת מחשבון פיננסי וחישוב ידני.
לסטודנטים הלומדים עם לוחות היוון, יש ללחוץ על הלינק.

הקורס מונה 11 מפגשים:

שיעור 1 – חישובי ערך, סכומים חד פעמיים

שיעור 2 – סדרות סופיות, מענ"ס (מקדם ערך נוכחי סדרתי), מעע"ס (מקדם ערך עתידי סדרתי)

שיעור 3 - סדרות אינסופיות, סדרות אינסופיות צומחות

שיעור 4 - חישובי ריבית ותשואה (ריבית נקובה, ריבית אפקטיבית, ריבית מראש)

שיעור 5 - חישובי אינפלציה (ריבית נומינאלית וריבית ריאלית)

שיעור 6 - לוחות סילוקין והחזרי הלוואות (לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר)

שיעור 7 - שאלות חזרה על כל הנושאים בו זמנית

שיעור 8 - בדיקת כדאיות השקעה (חישוב ענ"נ ושת"פ) - NPV ו- IRR

שיעור 9 - בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס.

שיעור 10 – השקעות בתנאי אי ודאות (קריטריונים לקבלת החלטה, גישת תיק ההשקעות ומודל ה- CAPM)

שיעור 11 - חישובי איגרות חוב לסוגיהן ומק"מ

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

בהצלחה!

 

304
852
939
1578
1157
417
722
427
588
538
72
1072
802
584
1011
624
500
1073
741
852
528
493
56
446
294
537
374
281
1008
397
865
532
541
907
578
629
445
361
53
464
530
510
408
96
954
954
521
1104
839
625
296
121
888
853
631
696
731
758
711
807
881
608
714
834
922
626
703
740
676
665
860
671
664
800
82
915
377
543
627
686
524
417
829
518
652
582
762
1023
853
734
711
454
810
596
424
432
512
402
330
319
367
277
301
508
1431
615
1
375
1
741
1410
973
812
1267
850
483
517
868
961
1321
853
734
711
454
810
1249
1201
1149
1375
1789
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79
609
1413
489
424
239
451
1650
1287
418
605
301
451
845
568
433
1084
558
895
1178
606
648
957
908
819
421
656
421
833
455
677
798
824
513
202
273
239
883
387
748
1023
79
1223
371
252
188
259
454
534
492
352
345
389
662
662
583
315
292
231
377
377
637
554
563
שיעור: שיעור 1 - סכומים חד פעמיים
הצג סרטונים
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4-5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
שיעור: שיעור 2 - סדרות סופיות
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות 13-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
שיעור: שיעור 3 - סדרה אינסופית
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 31 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ריביות
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 37-38 - ריביות
אורך:
סרטון: שאלה 39
אורך:
סרטון: שאלות 40-41
אורך:
סרטון: שאלות 43-44
אורך:
סרטון: שאלות 45-46
אורך:
סרטון: שאלות 47-48
אורך:
סרטון: שאלות 49-50
אורך:
סרטון: שאלה 51
אורך:
סרטון: שאלות 52-53
אורך:
סרטון: שאלות 54-55
אורך:
שיעור: שיעור 5 - אינפלציה
הצג סרטונים
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
שיעור: שיעור 6 - לוחות סילוקין
הצג סרטונים
סרטון: הסבר - לוחות סילוקין רגיל
אורך:
סרטון: הסבר - לוח סילוקין שפיצר
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: שאלה 64
אורך:
סרטון: שאלה 65
אורך:
סרטון: שאלה 66
אורך:
סרטון: שאלה 67
אורך:
שיעור: שיעור 7 - שאלות חזרה
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 71-72
אורך:
סרטון: שאלות 73-74
אורך:
סרטון: שאלות 75-76
אורך:
סרטון: שאלות 77-78
אורך:
סרטון: שאלות 79-80
אורך:
סרטון: שאלות 81-82
אורך:
סרטון: שאלות 83-84
אורך:
סרטון: שאלה 85
אורך:
סרטון: שאלה 86
אורך:
סרטון: שאלות 87-88
אורך:
סרטון: שאלה 89
אורך:
סרטון: שאלות 90-91
אורך:
סרטון: שאלה 92
אורך:
סרטון: שאלות 93-95
אורך:
סרטון: שאלה 96
אורך:
סרטון: שאלות 97-98
אורך:
סרטון: שאלה 99
אורך:
סרטון: שאלה 100
אורך:
סרטון: שאלות 101-102
אורך:
סרטון: שאלות 103-104
אורך:
סרטון: שאלות 105-106
אורך:
סרטון: שאלה 107
אורך:
שיעור: שיעור 8 - כדאיות השקעה (NPV ו- IRR)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר חישוב ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלות 7-8
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11
אורך:
סרטון: שאלות 12-13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלה 32
אורך:
סרטון: שאלה 33
אורך:
סרטון: שאלה 34
אורך:
סרטון: שאלות 35-44 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 48-51 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלות 52-53 (תאורטי)
אורך:
סרטון: שאלה 54
אורך:
סרטון: שאלה 55
אורך:
שיעור: שיעור 9 - בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס
הצג סרטונים
סרטון: הסבר - בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות 11-12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלה 16
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלות 18-19
אורך:
סרטון: שאלות 21-22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלה 24
אורך:
סרטון: הכרת הנוסחה הארוכה והיפה :)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 26
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 27
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 28
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 31
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 34
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 35
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 50
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 51
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 56
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 58
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 59
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 63
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 65
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 67
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 69
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 70 (שאלת עומק)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 71 (שאלת עומק)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 88 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 89 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 92 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 93 (שאלה פתוחה)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 94 (שאלה פתוחה)
אורך:
שיעור: שיעור 10 - השקעות בתנאי אי-ודאות
הצג סרטונים
סרטון: הסבר תוחלת - שונות
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: דומיננטיות סטוכסטית (שאלות 6-7)
אורך:
סרטון: הסבר מודל מרקוביץ
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלות 20-21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלה 23
אורך:
סרטון: שאלות 24-25
אורך:
סרטון: שאלה 26
אורך:
סרטון: שאלה 27 - תיק עם 3 נכסים
אורך:
סרטון: שאלה 28
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלות 33-34
אורך:
סרטון: שאלות 35-36
אורך:
סרטון: שאלה 37
אורך:
סרטון: שאלה 38
אורך:
סרטון: הסבר על CML
אורך:
סרטון: שאלות 45-47
אורך:
סרטון: שאלות 48-49
אורך:
סרטון: שאלות 50-51
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלה 53
אורך:
סרטון: הסבר על SML
אורך:
סרטון: שאלות 55-56
אורך:
סרטון: שאלות 57-58
אורך:
סרטון: שאלות 59-60
אורך:
סרטון: שאלות 64-65
אורך:
סרטון: שאלה 81 - סיכון שיטתי ולא שיטתי
אורך:
סרטון: שאלה 82
אורך:
סרטון: שאלה 83
אורך:
סרטון: שאלה 84
אורך:
סרטון: שאלות 85-86 - שילוב CML עם SML
אורך:
סרטון: שאלה 87 - שילוב SML עם מודל גורדון
אורך:
סרטון: שאלה 88
אורך:
סרטון: שאלות 89-90
אורך:
שיעור: שיעור 11 - איגרות חוב ומק"מ
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על אג"ח
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה 5
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלות 8-9
אורך:
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלה 17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 19
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלה 22
אורך:
סרטון: שאלות 23-24
אורך:
סרטון: שאלה 25
אורך:
סרטון: שאלות 27-28
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל