054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | תיאוריה חשבונאית

תיאוריה חשבונאית

תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים

בקורס זה אנו נלמד על התאוריה החשבונאית, שהבסיס שלה היא למעשה - המסגרת המושגית.

המסגרת המושגית היא מעין "מסמך על" שמאגד בתוכו את כל עקרונות היסוד של החשבונאות הפיננסית.

המסגרת המושגית מאוד חשובה להבנת החומר, במיוחד כאשר נכנסים לדוחות מאוחדים ושנת השלמה,

ששם מדברים עליה כל הזמן בעת הצורך באיחוד דוחות. להלן רשימת הנושאים:

FRAMEWORK - המסגרת המושגית

IAS 1 - הצגת הדוחות הכספיים

IAS 8 - מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים וטעויות

IAS 10 - אירועים לאחר תקופת הדיווח

IAS 37 - הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

IAS 38 - נכסים בלתי מוחשיים

(לצפייה בפירוט הסרטונים יש ללחוץ על השיעור למטה)

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר

 

שימו לב! 

השיעור הינו ל- 3 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי. 

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא. 

 לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.

 

213
400
381
1636
442
1404
1678
1405
703
1047
1529
703
451
663
307
399
425
284
541
522
108
1034
716
624
554
455
82
1202
428
402
638
98
569
496
421
1205
849
526
485
504
464
132
1238
331
566
566
721
497
621
98
שיעור: המסגרת המושגית
הצג סרטונים
סרטון: שיעור 1 - מבוא למסגרת המושגית
אורך:
סרטון: שיעור 2 - מבנה המסגרת המושגית 1
אורך:
סרטון: שיעור 3 - מבנה המסגרת המושגית 2
אורך:
סרטון: שיעור 4 - מבנה המסגרת המושגית 3
אורך:
סרטון: שיעור 5 - נכסים
אורך:
סרטון: שיעור 6 - התחייבויות
אורך:
סרטון: שיעור 7 - הון עצמי
אורך:
סרטון: שיעור 8 - הכנסות והוצאות
אורך:
סרטון: שיעור 9 - השקעות ומשיכות בעלים
אורך:
סרטון: שיעור 10 - בסיסי מדידה ושימור ההון
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 1-2
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 3-4
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 5-7
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 8-9
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 10-11
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 12
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 13-14
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 15-16
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 17-19
אורך:
שיעור: IAS 1 ו- IAS 8
הצג סרטונים
סרטון: IAS 1 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 1 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 8 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 8 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 8 - שאלות 1-2
אורך:
שיעור: IAS 10
הצג סרטונים
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: IAS 37
הצג סרטונים
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 7-8
אורך:
שיעור: IAS 38
הצג סרטונים
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 5-7
אורך:
סרטון: שיחת סיכום - התאוריה החשבונאית
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל