תיאוריה חשבונאית

 139

המסגרת המושגית מועבר ע"ירו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 9 שעות נטו של סרטוני הסבר וחוברת סיכום עם שאלות מבחינות מועצה אחרונות בנושא.

קטגוריות: , , תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

תיאור

בקורס זה אנו נלמד על התאוריה החשבונאית, שהבסיס שלה היא למעשה – המסגרת המושגית.

המסגרת המושגית היא מעין "מסמך על" שמאגד בתוכו את כל עקרונות היסוד של החשבונאות הפיננסית.

המסגרת המושגית מאוד חשובה להבנת החומר, במיוחד כאשר נכנסים לדוחות מאוחדים ושנת השלמה,

ששם מדברים עליה כל הזמן בעת הצורך באיחוד דוחות. להלן רשימת הנושאים:

FRAMEWORK – המסגרת המושגית

IAS 1 – הצגת הדוחות הכספיים

IAS 8 – מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים וטעויות

IAS 10 – אירועים לאחר תקופת הדיווח

IAS 37 – הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

IAS 38 – נכסים בלתי מוחשיים

(לצפייה בפירוט הסרטונים יש ללחוץ על השיעור למטה)

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר