השקעה במכשירים פיננסיים – IFRS 9

 149

השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 7 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9) הוא אחד התקנים החדשים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).

התקן מדבר על השקעה במכשירים הוניים (כמו מניות) והשקעה במכשירי חוב (כמו אג"ח)

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר