לקוחות והפרשה לחובות מסופקים

 59

הנושא לקוחות והפרשה לחובות מסופקים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 6 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים עם פתרונות מלאים (לצפייה באתר)

תיאור

בשיעור זה נלמד את הנושא: לקוחות והפרשה לחובות מסופקים בהתאם לתנאי חשבונאות מקובלים.

זהו למעשה אחד הנושאים הבסיסיים שלומדים בקורס הראשון של התואר בחשבונאות או בקורס "חשבונאות למנהל עסקים".

 

 

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה:)