דוחות ביניים – IAS 34

 149

דוחות ביניים (IAS 34) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 5 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

דוחות ביניים (IAS 34) הוא אחד התקנים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).

התקן מדבר על הכנת דוחות כספיים בתקופות ביניים (דוחות רבעוניים וכו')

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר