היוון עלויות אשראי – IAS 23

 149

היוון עלויות אשראי (IAS 23) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 5 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

היוון עלויות אשראי (IAS 23) הוא אחד התקנים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).

התקן מדבר על הוצאות מימון שצריך להוון על נכס כשיר.

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר