דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10

 249

דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 10 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 30 תרגילים ברמה גבוהה מאוד + פתרונות מלאים (שאלות פתוחות+סגורות).

תיאור

דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10) הוא אחד התקנים השייכים לצירופי עסקים – IFRS 3.

למעשה בנושא צירופי עסקים, ישנם מספר תקנים השייכים לנושא זה:

IFRS 10 – דוחות כספיים מאוחדים

IFRS 3 – צירופי עסקים

IAS 28 – השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות

IAS 27 – דוחות כספיים נפרדים

IFRS 11 – הסדרים משותפים

IFRS 12 – גילוי של זכויות בישויות נפרדות

הקורס מחולק ל- 2 שיעורים:

שיעור 1 – נלמד על כל החלק התאורטי של צירופי עסקים ונדבר על כל התקנים לעיל.

שיעור 2 – תרגול הנושא דוחות מאוחדים (IFRS 10) – ישנם 10 סרטוני תרגול ל- 10 שאלות גדולות, וישנן עוד 10 שאלות פתוחות ושאלות אמריקאיות לתרגול עצמי.

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר