חשבונאות של הרשות לני"ע – הקורס המלא!

 620

הקורס המקוון המלא! בחשבונאות כהכנה למבחנים של הרשות לניירות ערך נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

בקורס הנוכחי אנו לומדים את כל הנושאים שפורסמו בסילבוס על ידי הרשות לניירות ערך.

בקורס יש מספר שיעורים, כאשר לכל שיעור יש את חוברת התרגילים שלה, הפתרונות המלאים לכל התרגילים, וסרטוני ההסבר השייכים לכל שיעור/חוברת תרגול.

את הקורס המקוון אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הבנת הנקרא, טריקים שעלולים לצוץ בשאלות ואיך לענות נכון על הנדרש.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"

תיאור

הקורס המקוון המלא! בחשבונאות כהכנה למבחנים של הרשות לניירות ערך נפתר ומועבר על ידי רו"ח יניב גוטמן. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

בקורס הנוכחי אנו לומדים את כל הנושאים שפורסמו בסילבוס על ידי הרשות לניירות ערך.

בקורס יש מספר שיעורים, כאשר לכל שיעור יש את חוברת התרגילים שלה, הפתרונות המלאים לכל התרגילים, וסרטוני ההסבר השייכים לכל שיעור/חוברת תרגול.

את הקורס המקוון אנו פותרים זאת בעזרת סרטוני הסבר מפורטים , תוך שימת דגש על הבנת הנקרא, טריקים שעלולים לצוץ בשאלות ואיך לענות נכון על הנדרש.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

יניב, עדי וכל וצוות "רגב גוטמן"