בעיות מדידה ב' – מכללת רופין

 390

את הקורס "מדידה ב'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה 4 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 28 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

את הקורס "מדידה ב'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 – היוון עלויות אשראי (IAS 23)

שיעור 2 – דוחות ביניים (IAS 34)

שיעור 3 – הכנסות מחוזים (קבלן בונה וקבלן מבצע) (IFRS 15)

שיעור 4 – חכירות (IFRS 16)