חכירות – IFRS 16

 149

חכירות (IFRS 16) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 11 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

חכירות (IFRS 16) הוא אחד התקנים החדשים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).

התקן בעצם מחליף את התקן הישן שדן על חכירות – IAS 17.

התקן מדבר על חכירות של נכסים וההבדל בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית.

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר