054-2330-459

חשבונאות

חשבונאות ניהולית ב' לחשבונאים – קרית אונו
חשבונאות של הרשות לני"ע – הקורס המלא!
3 מבחנים אחרונים בחשבונאות – מועד קיץ 2018 עד קיץ 2019
כל המבחנים בחשבונאות – הרשות לני"ע
דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10
ביניים א' – אוניברסיטת בר אילן
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין
בעיות מדידה א' – מכללת רופין
יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן
חשבונאות ב' – אוניברסיטת אריאל
בעיות מדידה ב' – מכללת אשקלון