054-2330-459

חשבונאות

חשבונאות ביניים א' – בר אילן
סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 2021ג! יעודכן בקרוב
סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 2021ב!
מאוחדים א' – שיטת השווי המאזני IAS 28
IAS 28 – שיטת השווי מאזני
חשבונאות ניהולית ב' לחשבונאים – קרית אונו
חשבונאות עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!
3 מבחנים אחרונים בחשבונאות – מועד קיץ 2018 עד קיץ 2019
כל המבחנים בחשבונאות – הרשות לני"ע
ניהולית א' – מכללת רופין
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין