054-2330-459

חשבונאות

יסודות החשבונאות ב – המכללה למשפט ועסקים
פיננסית א' – מכללת הדסה
חשבונאות פיננסית ב' – מכללת רופין
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים (לשמאי מקרקעין)
חשבונאות ביניים א' – בר אילן
סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 2021ג! יעודכן בקרוב
סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 – החל מ- 2021ב!
מאוחדים א' – שיטת השווי המאזני IAS 28
IAS 28 – שיטת השווי מאזני
חשבונאות ניהולית ב' לחשבונאים – קרית אונו
יסודות החשבונאות של הרשות לני"ע – הקורס המלא!
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות של הרשות לני"ע