054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | פיננסית א' – אוניברסיטת חיפה

פיננסית א' – אוניברסיטת חיפה

פיננסית א' – אוניברסיטת חיפה
₪340 ל-180 ימים

להלן הנושאים של הקורס המקוון חשבונאות פיננסית א' של אוניברסיטת חיפה:

שיעור 1: הטבות לעובדים (IAS 19) - כ- 60 תרגילים
שיעור 2: היוון עלויות אשראי (IAS 23) - כ- 60 תרגילים
שיעור 3: דוח על תזרימי מזומנים (IAS 7) כ- 80 תרגילים

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

 

שימו לב!

השיעור הינו ל- 6 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי.

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא. 

לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.


139
1310
1825
1786
1264
1481
494
421
1252
1342
1215
1503
1822
1458
938
970
1194
1310
186
226
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1099
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
145
1627
795
491
638
1956
2543
2781
1584
3211
572
1930
3335
2743
2367
2908
2973
3308
2895
753
578
513
1371
1981
1548
1043
698
837
867
1518
745
1201
988
975
718
1601
1149
2774
1632
2586
769
שיעור: הטבות לעובדים - IAS 19
הצג סרטונים
סרטון: IAS 19 - סיווג, והטבות לעובדים לטווח הקצר
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
אורך:
סרטון: IAS 19 - תכנית להטבה מוגדרת (המשך..)
אורך:
סרטון: IAS 19 - עלות שירות עבר ונכסי תכנית
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 15
אורך:
סרטון: IAS 19 - שיחת סיכום
אורך:
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 1
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 2
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 6
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 20-22 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 27-29 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 32-33 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 38-39 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 40-41 - שאלות מועצה
אורך:
שיעור: דוח על תזרימי המזומנים (IAS 7)
הצג סרטונים
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 1: הכרת הדוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 2: צורת הדיווח בדו"ח (פע' שוטפת)
אורך:
סרטון: הסבר IAS 7 - נושא 3: נושאים נוספים
אורך:
סרטון: הסבר גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 8
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 11 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 12 (רמה חשבונאית)
אורך:
סרטון: תזמ"ז - שאלה 17 (שאלה קשה ברמת בחינה)
אורך:
סרטון: תזרים מזומנים - הבהרה ועדכון קל
אורך:
סרטון: תרגול מועצה - שאלות 20-21
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 27-31
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 35
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 36
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 39-40
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 41-43
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 45
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 46
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 47
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 48
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 49-50
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 51-52
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 53-56 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 57-59 (חשוב)
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלות 60-64
אורך:
סרטון: IAS 7 - שאלה 65
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת חיפה