פיננסית א' – אוניברסיטת חיפה

 340

הקורס פיננסית א' של אוניברסיטת חיפה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 50 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים עם פתרונות מלאים (לצפייה באתר)

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון חשבונאות פיננסית א' של אוניברסיטת חיפה:

שיעור 1: הטבות לעובדים (IAS 19) – כ- 60 תרגילים
שיעור 2: היוון עלויות אשראי (IAS 23) – כ- 60 תרגילים
שיעור 3: דוח על תזרימי מזומנים (IAS 7) כ- 80 תרגילים

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן