054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316 (האוניברסיטה העברית)

בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316 (האוניברסיטה העברית)

בעיות במדידה בחשבונאות א' – 55316 (האוניברסיטה העברית)
₪390 ל-180 ימים

להלן הנושאים של הקורס המקוון של בעיות במדידה בחשבונאות א' - 55316 של האוניברסיטה העברית בירושלים:
שיעור 1:
ירידת ערך נכסים – IAS 36
שיעור 2: מענקים ממשלתיים – IAS 20
שיעור 3: נכסים בלתי מוחשיים – IAS 38
שיעור 4: נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה – IFRS 5
שיעור 5: דיווח כספי לתקופות הביניים – IAS 34
שיעור 6: היוון עלויות אשראי – IAS 23

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

161
1099
2187
1872
654
774
450
2044
770
594
562
627
606
1501
2227
1402
1559
1387
139
448
781
1915
577
1222
1490
849
132
1238
331
564
566
721
497
621
188
1282
2079
1178
1053
426
830
991
325
491
1230
1151
652
1007
1742
2622
116
574
1086
592
1042
916
654
1152
3001
3337
2401
2525
705
634
887
825
1441
781
523
618
561
914
1116
755
1470
1331
2581
580
953
602
730
1286
3321
1906
567
1306
422
2761
226
718
1323
850
1381
811
954
670
1952
1969
2596
3504
448
419
831
2688
1346
2107
1099
1371
1474
1155
1166
629
816
1122
715
שיעור: ירידת ערך נכסים - IAS 36
הצג סרטונים
סרטון: IAS 36 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 13-14
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 15-17
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 23-26
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 29-30
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 31-33
אורך:
שיעור: מענקים ממשלתיים - IAS 20
הצג סרטונים
סרטון: IAS 20 - מענק ממשלתי
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 7-10
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 11
אורך:
שיעור: נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה (IFRS 5)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 5 - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 3
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 4
אורך:
סרטון: IFRIC 17 - פרשנות
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 7-9
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 10-12
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 24-28
אורך:
שיעור: דיווח כספי לתקופות ביניים - IAS 34
הצג סרטונים
סרטון: IAS 34 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 34 - חלק 7
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 19
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 29-31
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 32-34
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 35-40
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 41
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 42-43
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 44
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 52-55
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 56
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 57-58
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלה 59
אורך:
סרטון: IAS 34 - שאלות 60-62
אורך:
שיעור: היוון עלויות אשראי - IAS 23
הצג סרטונים
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 3
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 4
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 5
אורך:
סרטון: IAS 23 - הכרת התקן - שיעור 6
אורך:
סרטון: הסבר מתומצת - היוון עלויות אשראי
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 1
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 2
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 6
אורך:
סרטון: היוון עלויות - שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלות 10-11 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 12-13 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 14-15 - תאורטי
אורך:
סרטון: שאלות 16-17 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 18-19 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 20-22 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 23-24 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 25-26 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 27-29 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 30-31 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 32-33 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 34-35 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 36-37 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 38-39 - שאלות מועצה
אורך:
סרטון: שאלות 40-41 - שאלות מועצה
אורך: