הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15

 149

הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 11 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) הוא אחד התקנים החדשים בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS).

התקן בעצם מחליף את התקן הישן שדן על הכנסות – IAS 18, חוזה הקמה – IAS 11 וקבלן בונה.

בשיעור נלמד להכיר את התקן ואת ההבדל בין הכנסה על פני תקופת זמן, לבין הכנסה בנקודת זמן ספציפית.

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר