התחייבויות בגין פירוק ושיקום – IFRIC 1

 69

פרשנות מספר 1 בדבר התחייבות בגין פירוק ושיקום מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס כ- 10 שעות נטו של סרטוני הסבר.

בנוסף, מקבלים חוברת תרגילים ענקית הכוללת 60! תרגילי מועצה ברמה הגבוהה ביותר עם פתרונות מלאים!

תיאור

בשיעור זה אנחנו נלמד על הפרשנות של הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי IFRIC 1

בדבר שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום, ובהתחייבויות דומות.

זו פרשנות של תקני חשבונאות בינלאומיים:

IAS 16 – בדבר רכוש קבוע

IAS 37 – בדבר הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים.