מימון – מנהל מערכות בריאות

 290

מימון של מנהל מערכות בריאות  מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

הקורס מונה 7 שיעורים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 30 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

מימון למנהל מערכות בריאות הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים תואר במנהל מערכות בריאות.

הקורס מונה 8 נושאים:

שיעור 1 – חישובי ערך, סכומים חד פעמיים

שיעור 2 – סדרות סופיות, מענ"ס (מקדם ערך נוכחי סדרתי), מעע"ס (מקדם ערך עתידי סדרתי)

שיעור 3 – סדרות אינסופיות, סדרות אינסופיות צומחות

שיעור 4 – חישובי ריבית ותשואה (ריבית נקובה, ריבית אפקטיבית, ריבית מראש)

שיעור 5 – חישובי אינפלציה (ריבית נומינאלית וריבית ריאלית)

שיעור 6 – לוחות סילוקין והחזרי הלוואות (לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר)

שיעור 7 – בדיקת כדאיות השקעה (חישוב ענ"נ ושת"פ) – NPV ו- IRR

שיעור 8 – בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

צפייה נעימה 🙂

יניב גוטמן