חשבונאות ב' – מכללת רופין

 340

את הקורס "חשבונאות פיננסית ב'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 28 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

את הקורס "חשבונאות פיננסית ב'" של מכללת רופין מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 – נדל"ן להשקעה (IAS 40)

שיעור 2 – שינויים בהון העצמי (תקן 22/IAS 32)

שיעור 3 – התחייבויות פיננסיות (הלוואות ואג"ח – IAS 32)

שיעור 4 – היוון עלויות אשראי (IAS 23)

שיעור 5 – השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9)