054-2330-459

כלכלה

מיני-מרתון – תורת המחירים ב' 10628
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10629
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
חשבונאות ניהולית ותמחיר – 10697
מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!