054-2330-459

כלכלה

סוגיות נבחרות בתמחיר ובקרה – המכללה למנהל
חשבונאות ניהולית – קרית אונו
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10628
חשבונאות למנהלים – קרית אונו
כלכלה למנהלים – המכללה למנהל
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
ניהולית א' – מכללת רופין
ביניים א' – אוניברסיטת בר אילן
בעיות מדידה ב' – מכללת רופין
בעיות מדידה א' – מכללת רופין
יסודות החשבונאות ב' – אוניברסיטת בר אילן