054-2330-459

כלכלה

מיני-מרתון – יסודות הכלכלה (מיקרו ומקרו) לשמאי מקרקעין
מיני-מרתון – מקרוכלכלה א' 10793
מיני-מרתון – מקרוכלכלה ב' 10794
תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב
מיני-מרתון – מושגי יסוד באקונומטריקה 10284
מיני-מרתון – תורת המחירים ב' 10628
מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10629
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708