054-2330-459

כלכלה

תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב
מיני-מרתון – מושגי יסוד באקונומטריקה 10284
מיני-מרתון – תורת המחירים ב' 10628
מיני-מרתון – תורת המחירים ג' 10629
מיני-מרתון – תורת המחירים א' 10627
יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708
תורת המחירים ב' 10628 – מתאים עד סמסטר 2021א
חשבונאות ניהולית – 10860 (לשעבר 10697)
מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 – הקורס המעודכן!