054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט הישן עד סמסטר 2019ג

מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט הישן עד סמסטר 2019ג

מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט הישן עד סמסטר 2019ג
₪390

הקורס מבוא למיקרוכלכלה 10131 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה למבוא למיקרו במכללת ר"ג כבר 12 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ.
הקורס מונה 4 מפגשים על כל החומר, שבהם שאלות דומות מאוד לשאלות בחינה, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה.
הקורס כולל מעל 250 של שאלות מקוריות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים.

שימו לב שסטודנטים אשר החלו לימודיהם בסמסטר 2020א - נדרשים לרכוש את הקורס החדש. במידה ובטעות קורס זה נרכש - אנא פנו למשרד לטיפול 054-2330459

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

211
1192
863
1070
3321
1474
1035
531
211
841
332
844
748
775
441
1312
711
676
616
493
1087
28
1693
468
442
344
936
439
402
929
548
136
995
1126
824
315
23
946
1021
615
454
708
1046
346
1408
1281
612
200
1332
1245
918
505
254
1305
699
391
23
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
שיעור: 10131 - שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 1 הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: יחידה 1 הסבר חלק ב'
אורך:
סרטון: יחידה 1 הסבר חלק ג + שאלה 10
אורך:
סרטון: יחידה 1 שאלה 1 + לימוד סעיפי ד' של שאלות הבחינה
אורך:
סרטון: יחידה 1 שאלה 4 וסיכום יחידה 1
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק א' + שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ב' ושאלות 1,4
אורך:
שיעור: 10131 - שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק א' - AVC + ATC - שאלות 1 ו-2
אורך:
סרטון: יחידה 2 שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ב' + שאלה 17
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ג'
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר מודל "הנייק" ושאלות 23 + 30 + 31
אורך:
סרטון: יחידה 2 חלק אחרון - שאלות 40 + 45
אורך:
סרטון: יחידה 3 הסבר 1
אורך:
סרטון: יחידה 3 שאלה 1
אורך:
סרטון: יחידה 3 שאלות 4 + 6
אורך:
סרטון: יחידה 3 שאלות 7 + 17
אורך:
סרטון: יחידה 3 הסבר עקומת אדישות + שאלות 23 ו-28
אורך:
סרטון: יחידה 3 הסבר עקומת ביקוש + שאלה 33
אורך:
שיעור: 10131 - שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר 1 ליחידה 4
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלה 1
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלה 2
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 4 הסבר חלק 2 + שאלה 32
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלה 40
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלה 43
אורך:
סרטון: יחידה 4 הסבר חלק 3
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלות 45+50
אורך:
סרטון: יחידה 4 שאלה 58
אורך:
סרטון: הסבר יחידה 5 - מבוא + מס
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 2
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלות 9+10
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 21
אורך:
שיעור: 10131 - שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: הסבר כללי מחיר מינימום - 3 השיטות
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 1
אורך:
סרטון: העדפות יצרנים וצרכנים ועלות הממשלה
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלות 5+7
אורך:
סרטון: מחיר מקסימום - הסבר כללי
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 2
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 4
אורך:
סרטון: הסבר ייצוא
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 19
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלות 41+44
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 49
אורך:
סרטון: הסבר ייבוא
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 18
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלה 25
אורך:
סרטון: יחידה 5 שאלות 42+47
אורך:
סרטון: סיכום יחידה 5
אורך:
סרטון: הסבר יחידה 6 + שאלה 1 + שאלה 3
אורך:
סרטון: הסבר 2 מונופול + שאלה 9 + שאלה 14
אורך:
סרטון: סיכום קורס
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2021ב
הצג סרטונים
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 1 (פורמט א)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 2 (פורמט א)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 1 (פורמט ב)
אורך:
סרטון: שאלה בסגנון ממ"ן 11 שאלה 2 (פורמט ב')
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 12 שאלה לדוגמה ג'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ה'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 13 שאלה לדוגמה ו'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ג'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ה'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 14 שאלה לדוגמה ו'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה א'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה ב'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה ג'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה ה'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה ו'
אורך:
סרטון: הכוונה לממ"ן 15 שאלה לדוגמה ז'
אורך:
לכל הקורסים של הקמפוס החרדי אונו