054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המחירים ב' 10628 – מתאים עד סמסטר 2021א

תורת המחירים ב' 10628 – מתאים עד סמסטר 2021א

תורת המחירים ב' 10628 – מתאים עד סמסטר 2021א
₪390

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
כמו כן, צורפו 3 מבחנים לתרגול עם פתרונות מלאים

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2019ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לחלוטין:
חומרים שירדו - הוסרו מהסרטונים ומהחוברות והחומר שנוסף (תחרות משוכללת וקרטלים) התווסף לסרטונים.

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

605
1970
2826
839
1587
912
564
22
1522
1275
2406
2089
1205
1228
781
895
1178
1160
1744
1219
28
841
1201
732
1945
1296
1415
903
981
1342
2257
904
852
1243
992
2537
1597
1997
1379
1681
2249
22
1768
1000
1728
1420
1219
511
1825
1505
1365
1381
841
28
700
1694
1684
1361
1168
1840
1085
1207
1210
753
1568
1286
1297
1193
717
291
380
26
1035
531
841
332
844
748
775
441
28
1656
689
773
772
421
28
1141
901
1021
1021
1021
1561
1441
2401
2221
541
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1 , מושגים, הגדרות ופונקציות ייצור
אורך:
סרטון: המשך מושגים: תפוקה שולית ותשואה לגודל
אורך:
סרטון: הצגה גרפית של פונק' ייצור (עקומות שוות תפוקה)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: הסבר 3 הטווחים וסיכום שיעור 1 עם הערה חשובה!
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: בעיית היצרן השקולה - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: שאלות תרגול 6+7 ומסקנות חשובות
אורך:
סרטון: המשך חוקי היצרן + שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 9
אורך:
סרטון: שאלות 10+11
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 12 וסיכום הנושא
אורך:
סרטון: תחרות משוכללת - הסבר תיאורטי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: זעזועים בביקוש והתכנסות לשווי משקל - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 וסיכום שיעור 2
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 3 - מונופול - הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: הסבר חלק ב'
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מונופול טבעי + שאלה 2
אורך:
סרטון: מקרה מיוחד - הסבר + שאלה 3
אורך:
סרטון: הקשר בין גמישות הביקוש העצמית לבין הפדיון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: התערבות ממשלתית במונופול - הסבר חלק א'
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5
אורך:
סרטון: המשך התערבות ממשלתית - מחיר מקסימום + שאלה 6 א'+ב'
אורך:
סרטון: פתיחת המשק ליבוא + שאלה 6 סעיף ג'+ד'
אורך:
סרטון: מונופול רב מפעלי - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8
אורך:
סרטון: מונופול רב מפעלי בטוח ארוך + שאלה 9
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 10
אורך:
סרטון: מונופול המוכר למספר שווקים - מקרה 1 - לא רשאי להפלות מחירים
אורך:
סרטון: המשך מונופול לא מפלה - יצוא
אורך:
סרטון: מקרה 2 - רשאי להפלות מחירים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 11 וסיכום שיעור 3
אורך:
שיעור: שיעור 4 - תורת המשחקים
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 4 - הסבר תורת המשחקים
אורך:
סרטון: הנחות המודל + משחקים סימולטניים
אורך:
סרטון: מושג פתרון 1 - אסטרטגיות שולטות חזק/חלש
אורך:
סרטון: מושג פתרון 2 - שווי משקל נאש
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מושג פתרון 3 - אסטרטגיית מקס-מין
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3 והערות חשובות
אורך:
סרטון: שאלות 4+5
אורך:
סרטון: תורת המכרזים - הסבר ודוגמה
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 8 - מכרזים
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 5 - תחרות אוליגופוליסטית , תחרות כמויות ומחירים
אורך:
סרטון: מודל קורנו למוצרים אחידים/הומוגניים - הסבר ודוגמה
אורך:
סרטון: הערות וחידודים במודל קורנו
אורך:
סרטון: מודל סטקלברג - הסבר ודוגמה
אורך:
סרטון: תחרות מחירים + מודל ברטרנד למוצרים אחידים/הומוגניים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: הפרדוקס של ברטרנד
אורך:
סרטון: מודל ברטרנד למוצרים מגוונים/דיפרנציאליים ומודל קורנו מגוון
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: מודל מנהיגת מחירים - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4 וסיכום נושא תחרות מחירים וכמויות
אורך:
סרטון: קרטלים (פורמט חדש) - הסבר על סוגי הקרטלים, יציבות קרטלים והיוון רווחים
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 סעיף א' - סימולטני
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 5 סעיף ב - משחק חוזר (אסט' G-T)
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6 וסיכום נושא קרטלים
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס
אורך:
שיעור: נספח א'
הצג סרטונים
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק א' + שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ב' ושאלות 1,4
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק א' שאלות 1 ו-2 - AVC+ATC
אורך:
סרטון: יחידה 2 שאלה 3
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ב' + שאלה 17
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר חלק ג'
אורך:
סרטון: יחידה 2 הסבר מודל "הנייק" ושאלות 23 + 30 + 31
אורך:
סרטון: יחידה 2 חלק אחרון - שאלות 40 + 45
אורך:
שיעור: נספח ב'
הצג סרטונים
סרטון: נגזרות חלקיות בסיסיות ושאלות 29+30+33
אורך:
סרטון: נגזרות של פונקציות מורכבות + תרגול
אורך:
סרטון: שימושי הנגזרת - נגזרות בנקודה ושאלות 55+60
אורך:
סרטון: שיעור תחלופה שולי ושאלה 62 סעיף MRS
אורך:
סרטון: פונקציית "קוב דאגלס" ושאלה 78
אורך:
שיעור: נספח ג' - בעיית היצרן התחרותי
הצג סרטונים
סרטון: פתרון בעיית היצרן התחרותי, סביבת הטווח הקצר עם סוג תפוקה אחד
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: טווח קצר - 2 סוגי תפוקה - הסבר חלק א
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 4
אורך:
סרטון: 2 סוגי תפוקה - הסבר חלק ב + שאלה 5 וסיכום טווח קצר
אורך:
סרטון: סביבת הטווח הבינוני - הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 6
אורך:
סרטון: סביבת הטווח הארוך- הסבר
אורך:
סרטון: שאלת תרגול 7
אורך:
סרטון: סיכום 3 הטווחים עם הערה מחודשת
אורך:
שיעור: בחינות משוחזרות
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס