תורת המחירים ב' – 10628

 390

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 30 שעות נטו של סרטונים (15 שעות לימוד + 15 שעות תרגול-לימודי שהוא חלק בלתי נפרד) (ללא הנספחים)!!! המקיפים את כל חומר הלימוד הרלוונטי לבחינה.
כמו כן, צורפו 3 מבחנים לתרגול עם פתרונות מלאים

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2019ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לחלוטין:
חומרים שירדו – הוסרו מהסרטונים ומהחוברות והחומר שנוסף (תחרות משוכללת וקרטלים) התווסף לסרטונים.

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

תיאור

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 30 שעות נטו של סרטונים (15 שעות לימוד + 15 שעות תרגול-לימודי שהוא חלק בלתי נפרד) (ללא הנספחים)!!! המקיפים את כל חומר הלימוד הרלוונטי לבחינה.
כמו כן, צורפו 3 מבחנים לתרגול עם פתרונות מלאים

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2019ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לחלוטין:
חומרים שירדו – הוסרו מהסרטונים ומהחוברות והחומר שנוסף (תחרות משוכללת וקרטלים) התווסף לסרטונים.

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"