פיננסית א' – מכללת הדסה

 390

את הקורס "פיננסית א'" של מכללת הדסה מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה 7 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא מעל ל- 30 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

ברוכים הבאים לקורס "חשבונאות פיננסית א" של מכללת הדסה.
הקורס כולל את כל התקנים שצריך ללמוד כדי לגשת לבחינה.

להלן השיעורים:

(ניתן ללחוץ על הלינק כדי לגשת לתקן)

שיעור 1תיאוריה חשבונאית:

מסגרת מושגית (FRAMEWORK),

הצגת הדוחות הכספיים (IAS-1),

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS-8),

אירועים לאחר תקופת הדיווח (IAS-10),

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS-37)

נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)

שיעור 2מלאי (IAS-2) ורכוש קבוע – מודל העלות (IAS-16)

שיעור 3עלויות סילוק, פירוק ושיקום (IFRIC-1) וירידת ערך נכסים (IAS-36)

שיעור 4רכוש קבוע – מודל הערכה מחדש (IAS-16) ונדל"ן להשקעה (IAS-40)

שיעור 5שינויים בהון העצמי (IAS 32)

שיעור 6איגרות חוב והלוואות (IAS 32)

שיעור 7 השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS-9)

 

 

שימו לב! 

השיעור הינו ל- 6 חודשים בלבד! ניתן לחדש הרשאה פעם אחת בלבד (כלומר מקסימום - שנה). 

לחידוש ההרשאה יש ליצור איתנו קשר במייל ולשלוח לנו הוכחה שעדיין לא עברתם את הקורס.