יסודות החשבונאות ב – המכללה למשפט ועסקים

 390

את הקורס "יסודות החשבונאות ב'" של המרכז האקדמי למשפט ועסקים מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה 4 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 28 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

את הקורס "יסודות החשבונאות ב'" של המרכז האקדמי למשפט ועסקים מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 – נדל"ן להשקעה (IAS 40)

שיעור 2 – שינויים בהון העצמי (תקן 22/IAS 32)

שיעור 3 – התחייבויות פיננסיות (הלוואות ואג"ח – IAS 32)

שיעור 4 – השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS 9)