מיני-מרתון – מבוא לסטטיסטיקה ב 30112

 180

המינימרתון המקוון בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב 30112 של האוניברסיטה הפתוחה נכתב ומועבר על ידי עדי רגב. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במינימרתון אנו פותרים 5 מבחנים משוחזרים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים (4 מבחנים בסרטונים + מבחן 1 בפתרון ידני) , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

עדי, יניב וכל וצוות "רגב גוטמן"

תיאור

המינימרתון המקוון בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב 30112 של האוניברסיטה הפתוחה נכתב ומועבר על ידי עדי רגב. מייסד ושותף בביה"ס רגב גוטמן.

במינימרתון אנו פותרים 5 מבחנים משוחזרים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים (4 מבחנים בסרטונים + מבחן 1 בפתרון ידני) , תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה.

חשוב לשים לב שהקורס אינו מחליף את לימוד החומר כולו ומיועד למי שכבר למד את החומר וצריך חזרה וחידוד לבחינה.

עדי, יניב וכל וצוות "רגב גוטמן"