מיני- מרתון – נושאים במתמטיקה 10444

 180

המינימרתון המקוון בקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 10444 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על מיכאל לוינוב.

במינימרתון אנו פותרים 5 מבחנים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים, תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

מיכאל, עדי וצוות "רגב גוטמן"

תיאור

המינימרתון המקוון בקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 10444 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על מיכאל לוינוב.

במינימרתון אנו פותרים 5 מבחנים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים, תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

מיכאל, עדי, יניב וכל וצוות "רגב גוטמן"