054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | חדו"א לכלכלה וניהול 10142

פונקציה מעריכית, חוקי חזקות ולוגים

בשיעור הראשון כולו אנו עוסקים  בחזרה על אלגברה

,פונקציות, קו ישר, פונקציה מפוצלת,

פרבולה, מעריכיות, חוקי חזקות, לוגים ואחוזים

בהצלחה

עדי

דברי פתיחה לקורס, הנחיות והסבר

שיעור 1 לדוגמא (חלקי) - להדפסה

פתרונות מלאים בקורס המלא - לצפייה באתר בלבד

00:13:13