054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

הכנה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת" – חלק 2

הכנה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת" – חלק 2

הכנה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת" – חלק 2
₪1,250

בחלק זה של הקורס הכנה לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת" אנו נלמד את התקנים האחרונים שנדרש ללמוד בהתאם לסילבוס של המועצה.
חלק זה הינו המשך ישיר לכל התקנים שלמדנו בקורס הכנה לבחינת המועצה "פיננסית א" שהינו גם חלק מהסילבוס הנדרש לבחינת המועצה "פיננסית מתקדמת"
הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה,  בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
שיעור 1 – הטבות לעובדים IAS 19
שיעור 2 – תשלום מבוסס מניות – IFRS 2 - הסבר על התקן
שיעור 3 – תשלום מבוסס מניות – IFRS 2 - שאלות תרגול (רב ברירה ושאלות פתוחות) מרמה בסיסית ועד לרמת שאלות מבחינת המועצה.
שיעור 4 – מכשירים פיננסיים - IFRS 9, IAS 32 - הסבר על התקן
שיעור 5 – מכשירים פיננסיים - IFRS 9, IAS 32 - שאלות תרגול רבות (רב ברירה ושאלות פתוחות) מרמה בסיסית ועד לרמת שאלות מבחינת המועצה.
שיעור 6 – דיווח מגזרי – IFRS 8 - הסבר על התקן + תרגול שאלות רב ברירה ושאלות פתוחות.
שיעור 7 - השפעת השינויים בשערי חליפין - IAS 21 - הסבר על התקן + תרגול שאלות רב ברירה ושאלות פתוחות.
נספח א' – חזרה על הנושא "שינויים בהון העצמי"

הקורס מועבר על ידי רו"ח יניב  גוטמן מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" ומרצה לחשבונאות/מימון/ניהולית ב"מכללה האקדמית רמת גן".

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב וצוות "רגב גוטמן"

52
1310
1825
1786
1264
1481
52
494
421
1252
1342
1215
1503
1822
1458
938
970
1194
1310
54
1128
916
1159
1411
883
1173
471
1356
596
1092
1418
1458
1166
93
638
831
1692
1658
574
703
561
808
666
1075
1481
887
746
307
338
570
1144
194
62
502
569
739
646
617
2095
2001
999
1617
1078
2128
1394
2698
677
1951
773
783
589
782
1773
3395
66
1288
333
134
173
324
169
406
642
141
239
630
124
182
967
79
969
1134
541
871
1423
1826
691
2177
361
953
1181
2841
2616
2855
2524
104
299
820
280
524
390
735
319
732
264
1491
1357
1634
1890
4554
2600
1497
1424
1591
574
491
1857
1119
1338
73
1027
1108
1344
1321
697
280
594
73
603
306
455
695
2242
2533
2262
1604
1911
77
529
907
1352
1229
1032
901
987
685
736
1885
453
1924
1427
732
3212
73
482
472
582
430
851
1479
2080
1519
2608
2522
1453
2415
1688
2802
1314
2489
2036
3228
2437
2063
1896
1848
2077
3677
98
430
549
602
983
824
1290
858
931
541
447
275
242
474
64
586
426
824
445
550
598
796
619
116
365
937
683
362
304
258
364
926
399
686
404
394
549
838
671
341
354
1323
1191
251
555
235
232
312
386
416
410
604
268
314
472
788
879
674
289
326
640
297
793
3117
2662
827
1029
61
1624
1496
1094
1926
1624
1161
שיעור: IAS 19 - הסבר על התקן
הצג סרטונים
סרטון: IAS 19 - סיווג, והטבות לעובדים לטווח הקצר
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
אורך:
סרטון: IAS 19 - תכנית להטבה מוגדרת (המשך..)
אורך:
סרטון: IAS 19 - עלות שירות עבר ונכסי תכנית
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
אורך:
שיעור: IAS 19 - שאלות תרגול
הצג סרטונים
סרטון: IAS 19 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 15
אורך:
שיעור: IFRS 2 - תרגול תשלום מבוסס מניות
הצג סרטונים
סרטון: תמ"מ - הגדרות ודוגמאות 1-2
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 3-4
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 5-7
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 8-9
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמה 10
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 11-13
אורך:
סרטון: תשלום מבוסס מניות - דוגמה 14
אורך:
סרטון: תמ"מ - דוגמאות 15-17
אורך:
סרטון: תשלום מבוסס מניות - דוגמה 18
אורך:
סרטון: תמ"מ - שיטת השווי הפנימי - דוגמה 19
אורך:
סרטון: תמ"מ - מענק התחייבותי - דוגמאות 20-21
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי העובד - דוג' 22-23
אורך:
סרטון: תמ"מ - בחירת הסילוק בידי החברה - דוג' 24-25
אורך:
שיעור: IFRS 2 - הסבר על התקן
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 2 - נושא 1 - תחולה והגדרות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 2 - עסקת תמ"מ המסולקת במכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 3 - סוגי מענקים - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 4 - סוגי מענקים - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 5 - שינויים בתנאי הבשלה, ביטולים ופדיונות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 6 - שינויים בשווי ההוגן
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 7 - עסקת תמ"מ המסולקת במזומן
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 8 - עסקת תמ"מ המסולקת לפי רצון הישות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 9 - עסקת תמ"מ המסולקת לפי רצון הצד שכנגד
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 10 - מעברים מהוני להתחייבותי ולהיפך
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 11 - מסים נדחים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 12 - סוגיות במסים נדחים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 13 - עסקאות תמ"מ בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 14 - סילוק במניות של ישות בקבוצה שאינה מקבלת את הסחורות והשירותים
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 15 - סילוק במזומן בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 16 - מעברים של עובדים בקבוצת חברות
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 17 - שילוב בין IFRS 2 לבין IFRS 3
אורך:
סרטון: IFRS 2 - נושא 18 - הנחיה של המוסד הישראלי לתקינה
אורך:
שיעור: IFRS 2 - שאלות פתוחות
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 1
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 2
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 3
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 4
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלת היגדים 5
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 6
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 7
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 8
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 9
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 10
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 11
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 12
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 13
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 14
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 15
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 16
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 17
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 18
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 19
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 20
אורך:
סרטון: IFRS 2 - שאלה פתוחה 21
אורך:
שיעור: IAS 32 - הסבר על התקן
הצג סרטונים
סרטון: IAS 32 - נושא 1 - תחולה והגדרות
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 2 - כללי סיווג והצגה של מכשירים פיננסיים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 3 - ריבית, דיבידנדים ועלויות עסקה
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 4 - קיזוז בין נכס פיננסי להתחייבות פיננסית
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 5 - הטיפול החשבונאי במכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IFRIC 19 - נושא 6 - פרשנות: סילוק התחייבות פיננסית באמצעות מכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 7 - שילוב בין כתבי אופציה להשפעה מהותית (IAS 28)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 8 - שילוב בין כתבי אופציה לדוחות מאוחדים (IFRS 10)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 9 - הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מורכבים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 10 - שילוב בין אגח להמרה להשפעה מהותית (IAS 28)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 11 - שילוב בין אגח להמרה לדוחות מאוחדים (IFRS 10)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 12 - איגרות חוב להמרה צמודות
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 13 - הנפקת חבילה
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 14 - סוגי חוזים על מכשירים הוניים
אורך:
שיעור: IAS 32 - תרגול מכשירים פיננסיים: הצגה
הצג סרטונים
סרטון: מכשירים פיננסיים - הגדרות
אורך:
סרטון: דוגמאות 1+2
אורך:
סרטון: סילוק מותנה+זכות פדיון דוגמאות 3+4.1
אורך:
סרטון: מחויבות חוזית - דוגמאות 4.2+5
אורך:
סרטון: מכשיר הוני - דוגמאות 6+7
אורך:
סרטון: עקרונות הצגה - דוגמאות 8-12
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמה 13
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמה 14
אורך:
סרטון: שינוי בתנאי המרה - דוגמה 15
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (ללא הוצ' הנפקה) - דוגמה 22
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (עם הוצ' הנפקה) - דוגמה 23
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 8
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 9
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק א
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק ב
אורך:
שיעור: IAS 32 - שאלות כולל צירופי עסקים ומסים נדחים
הצג סרטונים
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 2-3
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 12-14
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 24
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 26
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 27
אורך:
שיעור: IFRS 8 - הסבר על התקן
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 8 - שיעור 1
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 2
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 3
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 4
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 5
אורך:
סרטון: IFRS 8 - שיעור 6
אורך:
סרטון: IFRS 8 - הסבר הביאור
אורך:
שיעור: IFRS 8 - שאלות תרגול
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלות 1-3
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 7
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: IFRS 8 - תרגול שאלה 11
אורך:
שיעור: IAS 21 - הסבר על התקן
הצג סרטונים
סרטון: IAS 21 - נושא 1 - הגדרות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 2 - עסקאות במט"ח
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 3 - טעויות במטבע פעילות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 4 - שינוי במטבע פעילות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 5 - מטבע הצגה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 6 - מטבע פעילות דומה בין חברות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 7 - מטבע פעילות שונה בין חברות
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 8 - מרכיבי הקרן אצל החברה המשקיעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 9 - מרכיבי הקרן הנמצאים מחוץ לחשבון ההשקעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 10 - עסקאות גידור + דוגמה בשווי מאזני
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 11 - מכירת השקעה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 12 - סוגיות בשווי מאזני
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 13 - דוחות מאוחדים עם מטבע פעילות שונה
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 14 - סוגיות בדוחות מאוחדים
אורך:
סרטון: IAS 21 - נושא 15 - דוגמה מסכמת בדוחות מאוחדים
אורך:
שיעור: IAS 21 - שאלות פתוחות
הצג סרטונים
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 1
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 2
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 3
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 4
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלת היגדים 5
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 6
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 7
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 8
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 9
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 10
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 11
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 12
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 13
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 14
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 15
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 16
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 17
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 18
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 19
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 20
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 21
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 22
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 23
אורך:
סרטון: IAS 21 - שאלה פתוחה 25
אורך:
שיעור: ניתוח הדוחות הפיננסיים
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - מבוא והכרת המשתמשים בדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: נושא 2 - ניתוח מידע לא כספי - SWOT
אורך:
סרטון: נושא 3 - הכנת הדוחות הכספיים לקראת הניתוח הפיננסי
אורך:
סרטון: נושא 4 - הכרת הכלים הטכניים: ניתוח אופקי וניתוח אנכי
אורך:
סרטון: נושא 5 - יחסים פיננסיים: יחסי נזילות
אורך:
סרטון: נושא 6 - יחסים פיננסיים: יחסי רווחיות
אורך:
סרטון: נושא 7 - יחסים פיננסיים: יחסי איתנות פיננסית (מבנה הון)
אורך:
סרטון: נושא 8 - יחסים פיננסיים: יחסי יעילות תפעולית
אורך:
סרטון: נושא 9 - ניתוח דוח על תזרימי המזומנים
אורך:
סרטון: נושא 10 - ניתוח אסטרטגי של תזרים המזומנים (מודל אליצור)
אורך:
סרטון: נושא 11 - תזרים מזומנים פרמננטי
אורך:
סרטון: נושא 12 - מדד ההישרדות של אלטמן (Z SCORE)
אורך:
סרטון: נושא 13 - סיכום הניתוח הדוחות הפיננסיים
אורך:
שיעור: הערכת שווי חברות
הצג סרטונים
סרטון: נושא 1 - מבוא להערכת שווי חברות
אורך:
סרטון: נושא 2 - שיטות להערכת שווי - שיטת השווי הוגן
אורך:
סרטון: נושא 3 - שיטת מכפילי השווי
אורך:
סרטון: נושא 4 - שיטת השווי הנכסי - NAV
אורך:
סרטון: נושא 5 - שיטת היוון תזרימי המזומנים - DCF
אורך:
סרטון: נושא 6 - השלבים לחישוב הערכת שווי - DCF
אורך:
סרטון: נושא 7 - גישת ה- NOI וגישת ה- NI
אורך:
סרטון: נושא 8 - מתי מבצעים הערכות שווי בהיבט החוק
אורך:
שיעור: תרגול - ניתוח דוחות והערכת שווי חברות
הצג סרטונים
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 7
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 16
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: ניתוח - תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלות 21-22
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 23
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 24
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 26
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 28
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 30
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 31
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 33
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלות 34-35
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 36
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 37
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 38
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 39
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 40
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 41
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 42
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 43
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 46
אורך:
סרטון: הערכת שווי - תרגול שאלה 47
אורך:
שיעור: נספח א - שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שינויים בהון העצמי+מניות באוצר (רמה פשוטה)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) + שאלה 4
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 5
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 6
אורך:
לכל הקורסים של מועצת רואי חשבון