054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | התחייבויות – IAS 32

התחייבויות – IAS 32

התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים

בשיעור זה אנחנו נלמד על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 32 בדבר מכשירים פיננסיים: הצגה

ליתר דיוק, אנחנו נתמקד רק בהלוואות ואיגרות חוב.

שיעור 1 - הלוואות - נכיר הלוואת בלון, הלוואת גרייס, לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר, הלוואות צמודות למדד ולשע"ח.

שיעור 2 - איגרות חוב - הנפקה בפרמיה, הנפקה בניכיון, פירעון קרן בתשלומים, פירעון קרן בסוף תקופה, הוצאות הנפקה, איגרות חוב צמודות למדד ולשע"ח.

נכיר פקודות יומן, הבדלים בין ריבית נקובה לריבית אפקטיבית

נלמד להשתמש במחשבון פיננסי ונלמד את שיטת המעגלים לקיצור חישובים.

שימו לב! בשיעור זה אנו לא לומדים על מכשירים מורכבים. כדי ללמוד על מכשירים מורכבים, יש לגשת לשיעור זה (לחץ כאן) .

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר "רגב גוטמן"

 

שימו לב!

השיעור הינו ל- 3 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי.

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא. 

לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.


150
1021
948
943
1103
1046
539
1135
883
1490
1556
1041
422
652
374
61
1290
879
851
619
609
556
883
513
1132
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
2123
1429
1621
952
691
שיעור: IAS 32 - הלוואות
הצג סרטונים
סרטון: הסבר על מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: הסבר לוחות סילוקין + מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 3
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 4
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלה 5
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: הלוואה רגילה צמודה - שאלה 6
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה לשע"ח - שאלה 7
אורך:
סרטון: הלוואה שפיצר צמודה למדד - שאלה 8
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלה 9
אורך:
סרטון: לוח סילוקין רגיל - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: לוח סילוקין שפיצר - שאלות 12-14
אורך:
שיעור: IAS 32 - איגרות חוב
הצג סרטונים
סרטון: אג"ח (הנפקה בניכיון) - שאלה 15
אורך:
סרטון: אג"ח (הנפקה בפרמיה) - שאלה 16
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-20
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: הסבר הצמדות ושערוכים (למי ששכח)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 22-23
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 24-25
אורך:
סרטון: הנפקה בניכיון - שאלה 26
אורך:
סרטון: פירעון קרן בתשלומים - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 29
אורך:
סרטון: הנפקה באמצע שנה - שאלה 30
אורך:
סרטון: פדיון מוקדם - שאלה 31
אורך:
סרטון: פירעון בתשלומים - שאלה 32
אורך:
סרטון: הוצאות הנפקה - שאלה 33
אורך:
סרטון: הצמדה לשע"ח - שאלה 38
אורך:
סרטון: הצמדה למדד - שאלה 39
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 40
אורך:
סרטון: שיטת המעגל - שאלה 42
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 43
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל